San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach in 2017 ar oscailt anois i gcomhair áirithintí
The Readers’ Voice
Soláthar Comhairleoirí Ealaíon
2023: Iardhearcadh na Todhchaí agus EALAÍN: 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta
Scéim Meantóireachta do Scríbhneoirí Ceoil
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht
Spriocdháta: Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2017 ar oscailt anois
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta

Tríd an Dámhachtain seo do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta is mian leis an gComhairle Ealaíon tacú le tionscnaimh cleachtóirí ceoldrámaíochta gairmiúla i bhforbairt agus i gcur i láthair ceoldráma ag trí chéim ar leith. Spreagfar saothar ar ardchaighdeán ealaíne a fhorbairt, agus léirithe iomlána ceoldrámaíochta a dhéanann teagmháil leis an bpobal, rud a chruthóidh deiseanna d’ealaíontóirí.

 

Spriocdháta: 5.30 p.m., an 11 Bealtaine 2017

 

I ngach ceann de thrí shraith na dámhachtana, tabharfar tús áite d’iarratais a léiríonn na rudaí seo a leanas:

  • Fís ealaíonta shoiléir agus fianaise go bhfuil an tionscadal a bheartaítear ar ardchaighdeán ealaíne; cuirfear cuntas teiste na bpríomhealaíontóirí san áireamh
  • Mórdheiseanna forbartha do chleachtóirí ceoldrámaíochta gairmiúla
  • Iarratais atá ag teacht go soiléir le tosaíochtaí beartais agus straitéise na Comhairle.

 

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil a bhaineann leis an dá shraith den Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta:

  • Sraith 1: Forbairt na Ceoldrámaíochta: Suimeanna suas go huasmhéid €20,000
  • Sraith 2: Cur i Láthair na Ceoldrámaíochta: suas le €110,000 ar a mhéad
  • Sraith 3: Léiriú na Ceoldrámaíochta: suas le €420,000 ar a mhéad

 

An próiseas iarratais

Is féidir na sonraí iomlána maidir le próiseas an iarratais a fháil anseo

 

Treoirlínte

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí atá ag obair go gairmiúil sa cheoldrámaíocht. Le bheith i dteideal iarratas a dhéanamh, ní mór d’iarratasóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:

  • A bheith ina gcónaitheoirí de chuid Phoblacht na hÉireann/a bheith lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Bíonn cásanna eisceachtúla ann nuair a ghlacann an Chomhairle Ealaíon le hiarratais incháilithe ó dhaoine nach cónaitheoirí de chuid Phoblacht na hÉireann iad/nach bhfuil lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Sula n-admhódh an Chomhairle Ealaíon go bhfuil iarratas den sórt sin incháilithe, áfach, bheadh ar an gComhairle a bheith sásta go gcuirfeadh torthaí togra den sórt sin le healaíona Phoblacht na hÉireann.
  • Gan a bheith ag fáil maoiniú faoi chláir dheontais athfhillteacha ar bith de chuid na Comhairle Ealaíon. Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta don chothromas agus don chuimsiú agus fáiltíonn siad roimh iarratais ó dhaoine nó ó ghrúpaí ó phobail ina bhfuil cultúir éagsúla agus ó dhaoine faoi mhíchumas.

 

Cé nach bhfuil eagraíochtaí a fhaigheann cúnamh deontais (Maoiniú Bliantúil, Deontas le haghaidh Clár Bliantúil) i dteideal iarratas a dhéanamh, táthar ag súil, ó am go chéile, go bhféadfadh eagraíochtaí maoinithe a bhfuil sé de chumas acu ceoldrámaíocht a chur i láthair mar chuid de chlár níos leithne (e.g. compántais cheoldrámaíochta, ionaid agus féilte) tacú le hiarratasóirí nó a bheith ina gcomhpháirtithe leo don tsraith den dámhachtain a bhaineann le Cur i Láthair na Ceoldrámaíochta (agus d’fhéadfadh ról a bheith acu freisin sa tsraith a bhaineann le Forbairt na Ceoldrámaíochta). I gcásanna den chineál sin, ní mór don iarratasóir a léiriú go bhfuil an tacaíocht atá á tairiscint agus ról beartaithe na heagraíochta atá maoinithe sa bhreis ar na gníomhaíochtaí dá bhfuil maoiniú lárnach faighte ag an eagraíocht, agus deighilte uathu. 
Email Newsletter Software by Newsweaver