San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Plean Forfheidhmithe agus Beartas Gníomhaíochta Comhshaoil na Comhairle Ealaíon
Sraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí an Mheithimh
Soláthar Seirbhísí Tacaíochta d’Fhoirm Ealaíne
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Babhta 1, 2023
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2023
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
ilDÁNA 2022 / 2023
Nuacht ón bPobal
Ealaín na Gaeltachta: Straitéis 2023-2027
Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Sraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta

Léiríonn Beartas agus Straitéis na Comhairle Ealaíon um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht (CCDÉ) ár dtiomantas chun ár dtuiscint ar an neamhionannas sna healaíona a dhoimhniú, agus modhanna substaintiúla a fhorbairt chun dul i ngleic leis an neamhionannas sin. Bailíonn Sraith Straitéisí i gcomhair Comhionannas, Éagsúlacht agus Ionchuimsitheacht samplaí de dhea-chleachtas d’fhonn tacú le heagraíochtaí ealaíne ar an aistear chun comhionannas, éagsúlacht agus ionchuimsitheacht a chur chun cinn. Chuige sin, is gá dúinn ar fad ról a imirt le hathrú a chur ar bun.

Tá sé mar aidhm ag an tSraith Straitéisí seo tacú le heagraíochtaí bearta dearfacha polasaí a chur i bhfeidhm chun comhionannas deiseanna, rochtana agus torthaí a chur chun cinn ar son gach duine atá ina chónaí in Éirinn, beag beann ar aois, stádas sibhialta nó teaghlaigh, míchumas, inscne, ballraíocht den lucht siúil, cine, creideamh nó claonadh gnéis. Is iad sin na naoi dtréithe a bhfuil cosaint acu faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000-2018. Ina theannta sin, tugann an Chomhairle Ealaíon aird ar an gcúlra socheacnamaíoch mar réimse eile ina gcaithfear comhionannas deiseanna, rochtain agus torthaí a chinntiú.

Táirgeadh an tSraith Straitéisí seo chun tacú le heagraíochtaí ealaíne a gcuid Beartas agus Pleananna Gníomhaíochta um Chomhionannais, Éagsúlacht agus Ionchuimsitheacht a ullmhú agus a tháirgeadh agus tá sé beartaithe cabhrú le heagraíochtaí Comhionannas, Éagsúlacht agus Ionchuimsitheacht a neadú agus a neartú mar luachanna a bheidh mar bhun agus taca lena ngníomhaíochtaí.

Íoslódáil an tSraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta