San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici le haghaidh 2017/18
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Choimisiún Pobalghníomhach
Stiúrthóir á lorg ag Eva International
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Gairmeacha atá ag teacht aníos ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí
An scéal is déanaí ar rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe sa reifreann i ndiaidh imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach de chuid na hEorpa Cruthaithí
Deiseanna d’ealaíontóirí i dtionscadail a fhaigheann tacaíocht ón Eoraip Chruthaitheach faoi láthair
Deiseanna maoiniúcháin eile an AE
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí (FES) 2017. Aithníonn an Chomhairle an ról sainiúil a imríonn féilte ealaíon maidir le próifíl ealaíon bheoga a choinneáil ar leibhéal áitiúil.  Tugann féilte deiseanna do lucht féachana agus d’ealaíontóirí dul i dtaithí ar shaothar nua agus ar bhealaí nua chun saothar a dhéanamh. 

 

Is é cuspóir na scéime tacú le réimse ilghnéitheach féilte agus imeachtaí ealaíon. Cé gurbh fhéidir iad sin a chur in iúl i bhfoirmeacha éagsúla, díríonn an scéim go daingean ar rannpháirtíocht phoiblí agus ar ghníomhaíochtaí poiblí a bhfuil na healaíona de chroí agus de bhonn iontu.

 

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha, d’fhéilte foirm ealaíne aonair, d’imeachtaí aonuaire agus do shraitheanna ceolchoirmeacha. Tá dhá shraith maoiniúcháin ar fáil:

  • Sraith 1:  Suas le €10,000
  • Sraith 2:  Idir €10,001 agus €20,000

 

Ba chóir do gach iarratasóir céaduaire nó dóibh siúd a fuair maoiniú níos lú ná €10,000 roimhe seo san iarratas is déanaí uathu iarratas a dhéanamh faoi Shraith 1 den scéim. Féadfaidh iarratasóirí ar tugadh €10,000 nó níos mó dóibh (suas le €20,000) san iarratas is déanaí uathu iarratas a dhéanamh ar Shraith 2.

 

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar fáil d’eagraíochtaí a chuireann féilte nó imeachtaí chun cinn a bhfuil cuspóir soiléir ealaíonta acu agus a bheidh ar siúl i rith sa dara leath de bhliain féilire 2017.

 

Féadfaidh eagraíochtaí a eagraíonn sraith imeachtaí (e.g. ceolchoirmeacha) le linn na bliana féilire cur isteach ar an scéim freisin – is é sin le rá, cuirtear iarratas isteach faoin mbabhta tacaíochta seo le haghaidh chlár iomlán na n-imeachtaí.

 

Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí.

 

Is é an spriocdháta le haghaidh Bhabhta 2 an 23 Feabhra 2017.

Déantar gach iarratas a mheasúnú i gcomhthéacs iomaíoch agus laistigh de na hacmhainní atá ar fáil.  Déanfar measúnú ar gach iarratas de réir na gcritéar seo a leanas:

  1. Fiúntas agus uaillmhian ealaíne
  2. Cuspóirí agus tosaíochtaí na scéime a chomhlíonadh
  3. Indéantacht (lena n-áirítear tacaíocht airgeadais agus eile)

 

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Chun iarratas a dhéanamh ar scéim na bhféilte agus na n-imeachtaí, beidh ort clárú anseo

- Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cláraigh’ faoi ‘Úsáideoir Nua’ (mura bhfuil tú cláraithe cheana féin).

- Cláraigh mar ‘eagraíocht/grúpa’ agus roghnaigh ‘Ar aghaidh’.

- Líon isteach na sonraí atá ag teastáil agus cliceáil ar ‘Cláraigh’.

- Gheobhaidh tú ríomhphost go luath ina dtabharfar sonraí do phasfhocail duit chun logáil isteach.

Nuair a bheidh do ríomhphost faighte agat agus tú logáilte isteach ar an suíomh ar líne beidh tú in ann foirm iarratais agus treoirnótaí a fháil faoi scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí.

 

Ní ghlacfar le hiarratais i ríomhphoist, sa phost, a chuirfear ar facs nó a bheidh déanach.

 

Beidh treoirlínte agus critéir maidir leis an scéim sin ar fáil ar ár suíomh Gréasáin anois agus beifear in ann iarratas a dhéanamh ón 24 Eanáir 2017 ar ár seirbhísí ar líne.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver