San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Foireann na Scoileanna Ildánacha á Fógairt ag an gComhairle Ealaíon
Age & Opportunity – Féile na Bealtaine, 2018
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2017: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 25 Eanáir 2018, 5.30 p.m
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / Réamhphleanáil 2019
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2018
Nuacht ón bPobal
Gairm Oscailte ar Shraith Máistir-Ranganna 1 de chuid Belltable: Connect a bhfuil an Chomhairle Ealaíon ag tacú léi faoin Scéim um Fhorbairt Ealaíontóirí Amharclannaíochta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

 Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018

 

Tá an ghairm tograí le haghaidh na sraithe Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpach oscailte go dtí an 18 Eanáir 2018. Rinneadh roinnt athruithe ar threoirlínte an bhabhta seo; mar sin de, seiceáil anseo nó tar chuig ár gCeardlann Iarratais ar an 23 Samhain.  

 

Athraíodh an spriocdháta le haghaidh tionscadail chomhair, idir bheag agus mhór (catagóir 1 agus catagóir 2), go dtí an 18 Eanáir 2018 ag 11 a.m., am na hÉireann. Níl aon athrú ar na dátaí tosaithe le haghaidh tionscadail bheaga agus tionscadail mhóra (Bealtaine agus Meitheamh 2018 faoi seach).

 

Déan teagmháil linn chun comhairle a fháil faoi do thogra sula gcuireann tú iarratas isteach toisc gur féidir linn cabhrú leat lántairbhe a bhaint as d'iarratas. Táimid ar fáil chun cabhrú leat! R-phost: cedculture@artscouncil.ie Guthán: 01 6180200

 

SPRIOCDHÁTA: 11.00 a.m., am na hÉireann, an 18 Eanáir 2018

Ceardlann Iarratais na hEorpa Cruthaithí – Baile Átha Cliath

 

Is Féidir linn Cabhrú leat le Tograí, Buiséid agus Comhpháirtithe.

 

Tar chuig ár gceardlann iarratais i mBaile Átha Cliath ar an 23 Samhain 2017! Nochtfaimid tuilleadh sonraí níos gaire don dáta ach cuir i d'fhéilire í.

Mura féidir leat a bheith i láthair ag an gceardlann, féadfaidh tú:

  • Glaoch orainn chun do thionscadal a phlé nó do cheisteanna a chur chugainn i ríomhphost.
  • Do dhréacht-thogra a chur chugainn, mar aon le do bhuiséad, agus tabharfaimid aiseolas duit. 
  • Is féidir linn leideanna agus comhairle a thabhairt duit chun a chinntiú go mbeidh togra den chéad scoth agat don chiste iomaíoch seo. 

Is féidir linn cuidiú leat comhpháirtithe a lorg chomh maith

 

Cuimhnigh go bhfuilimid ar fáil chun cabhrú leat!

 

Comhpháirtithe Éireannacha i dTorthaí na nArdán Eorpach, 2017

 

Comhghairdeas leis na comhpháirtithe Éireannacha a bhí le feiceáil i dTorthaí na nArdán Eorpach is déanaí de chuid Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí. 

 

Cuireann Ardáin Eorpacha an tallann atá ag teacht chun cinn os comhair an phobail agus spreagann siad cláir uile-Eorpacha de ghníomhaíochtaí cultúrtha agus ealaíne.

 

Seo a leanas na heagraíochtaí Éireannacha agus a gcuid tionscadal: 

  • EVA International | Ardán Magic Carpets
  • Dance Limerick | Aerowaves
  • First Music Contact | Clár Malairte Tallainne na hEorpa
  • Féile PhotoIreland | Ardán Grianghraf PARALLEL
  • Wide Open Opera | Ardán FEDORA

Féadfaidh tú tuilleadh a léamh anseo faoi Thorthaí na nArdán ar ár suíomh gréasáin.

 

 

Fóram Cultúir, Milano, 7-8 Nollaig: Féadtar Clárú Anois!

 

A bhuíochas le Fóram Cultúir na hEorpa, tagann príomhpháirtithe ó na mór-earnálacha cultúrtha le chéile chun díospóireacht a dhéanamh faoi thionscnaimh agus faoi bheartas chultúir an Aontais Eorpaigh.

 

Seolfar Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018 go hoifigiúil in imeacht 2017. Beidh an ócáid ​​ar siúl idir an 7 agus an 8 Nollaig in Superstudio Milano. Bhíodh an Superstudio ina mhonarcha rothar ach is ionad iontach imeachtaí é sa lá atá inniu ann.

 

Cláraigh faoin 10 Samhain anseo agus glac páirt sa phlé! Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht

 

Ní hamháin go n-eagraímid ár gcuid imeachtaí féin, ach is minic a thugtar cuireadh do Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir chun labhairt ag imeachtaí trasna na tíre. Léiríonn an Oifig Cultúir deiseanna maoiniúcháin an Aontais Eorpaigh atá ar fáil faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach, agus tugann sí comhairle faoin gcaoi a dtógtar comhpháirtíochtaí agus a bhforbraítear tionscadail Eorpacha.

 

Má tá sé ar intinn ag d’eagraíocht comhdháil, seimineár, ceardlann nó cruinniú comhpháirtithe a reáchtáil a mbeadh rannpháirtíocht nó freastal na hOifige Cultúir tairbheach dó nó di, déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie