English Version

Ailt
Scéim Dámhachtana Nua d’Ealaíontóirí faoi Mhíchumas

Éire sa Veinéis: Leanann Camchuairt na hÉireann ar aghaidh

Fógra maidir le Clinic Faisnéise ar Mhaoiniú Damhsa

Spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna Damhsa agus Téatair

Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2015

Dámhachtain Taifeadta Deis (Na hEalaíona Traidisiúnta) 2014

Nuacht ó Arts Audiences

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Chultúrtha.

Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt Márta 18, 2014
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 605 Márta 2014
Fáilte chuig eagrán an Mhárta dár nuachtlitir

Tá athbhreithniú straitéiseach na Comhairle Ealaíon ar bun faoi láthair agus tá aird an ghrúpa stiúrtha, faoi chathaoirleacht Terence O'Rourke, dírithe cheana féin ar an dóigh is fearr ar féidir le caidreamh leis an earnáil ealaíon agus leis an bpobal i gcoitinne cuidiú leis an bplé agus leis an tuarascáil deiridh.

 Chuige sin, beimid ag iarraidh réimse leathan tuairimí chun leas a bhaint as taithí agus as intleacht na hearnála agus chun éisteacht le smaointe agus le cineálacha nua cur chuige. Beidh an caidreamh dírithe agus sainaithneofar príomhdheacrachtaí nó príomhcheisteanna. Iarrfaimid ar ghrúpaí agus ar dhaoine bualadh linn nó aighneacht a dhéanamh. Tá sé ar intinn againn cruinnithe níos mó a thionól i réigiúin éagsúla sa tír i mí Aibreáin. Tá súil againn go mbeidh sonraí praiticiúla faoi na cruinnithe sin sa chéad eagrán eile den nuachtlitir. Mholfainn don oiread ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon agus is féidir a bheith i láthair. Féadfaidh daoine nach mbeidh ábalta déanamh amhlaidh aighneacht i scríbhinn a dhéanamh trínár suíomh gréasáin. 

Prionsabal a bhfuil an Chomhairle Ealaíon tiomanta dó ná comhoibriú leis an iliomad gníomhaireachtaí ealaíon agus neamhealaíon. Sampla de sin le déanaí é an chomhpháirtíocht nua le Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann (ACNI) chun tacú leis an Scéim Camchuairte Thuaidh-Theas, a chuireann ar  chumas daoine, compántas agus ionad comhoibriú lena chéile sa dá dhlínse ionas go bhfeicfear saothar den scoth ar an oileán ar fad. Chomhaontaíomar  lenár gcomhghleacaithe san ACNI é a dhéanamh níos éasca dul ar camchuairt trasna na teorann. Fágann sé sin gur féidir dátaí i gceachtar dlínse a lua sna hiarratais ón Tuaisceart agus ón Deisceart agus má éiríonn leis an iarratas, tabharfaimid tacaíocht do gach céim den chamchuairt. 

Ó tugadh isteach í sa bhliain 2010, tá an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir iad siúd a léiríonn saothar agus iad siúd a chuireann saothar i láthair don lucht féachana. Mar sin de, tá súil againn go neartóidh comhoibriú an dá Chomhairle Ealaíon ina leith sin an ceangal idir ealaíontóirí agus eagraíochtaí sa dá dhlínse.

Mar sin de, táthar diongbháilte go bhfuil na healaíona agus na healaíontóirí ina gcuid dhoscriosta de shaol agus de lorg na hÉireann, is cuma más athmhúscailt ár n-airde straitéisí mar ghníomhaireacht náisiúnta nó ag dul ar camchuairt trasna na hÉireann atá i gceist.

 

Le dea-mhéin,


Orlaith McBride

Stiúrthóir


Scéim Dámhachtana Nua d’Ealaíontóirí faoi Mhíchumas

Tá an Chomhairle Ealaíon ag obair le hEalaíona agus Míchumas Éireann chun teacht ar Scéim Dámhachtana nua d’Ealaíontóirí faoi Mhíchumas i bPoblacht na Éireann.


Léigh tuilleadh


Éire sa Veinéis: Leanann Camchuairt na hÉireann ar aghaidh

Leanann an 55ú International Venice Art Biennale (Ócáid Idirnáisiúnta Dhébhliantúil Ealaíne Vín) ar siúl ag an RHA go dtí an 12 Márta.


Léigh tuilleadh


Fógra maidir le Clinic Faisnéise ar Mhaoiniú Damhsa

Clinic faisnéise ar mhaoiniú damhsa chun eolas a thabhairt faoi na scéimeanna éagsúla maoinithe atá ar fáil faoi láthair d’ealaíontóirí damhsa.


Léigh tuilleadh


Spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna Damhsa agus Téatair

Is é 5.30pm, Déardaoin 1 Bealtaine 2014 an spriocdháta le haghaidh na scéimeanna seo.


Léigh tuilleadh


Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2015

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas i gcomhair camchuairteanna sa tréimhse Eanáir go Meitheamh 2015 ná Déardaoin 8 Bealtaine 2014.


Léigh tuilleadh


Dámhachtain Taifeadta Deis (Na hEalaíona Traidisiúnta) 2014

Is é 5.30pm Déardaoin 10 Aibreáin 2014 an spriocdháta.


Léigh tuilleadh


Nuacht ó Arts Audiences

Tá féilire imeachtaí curtha amach ag Arts Audiences agus tá Arts Audiences agus an Chomhairle Ealaíon ag lorg tairiscintí le haghaidh tionscadal lucht féachana físealaíne.


Léigh tuilleadh


Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Chultúrtha.

Feic sna píosaí seo ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí: na Chéad Ghlaonna do Thograí faoi Fho-Chlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí ar oscailt; staidéar nuachta foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach agus tionscadal idirnáisiúnta lena mbaineann Ealaíona Pobail Thamhlachta ina bhfuil an litríocht agus an scéalaíocht i gcroílár an phlé ar athrú aeráide.


Léigh tuilleadh


Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag iarraidh foireann a chur le chéile chun gach cuid de chéim réamhroghnúcháin phróiseas tairisceana Phríomhchathair Chultúrtha na hEorpa 2020 a sholáthar.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver