San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Plean Forfheidhmithe agus Beartas Gníomhaíochta Comhshaoil na Comhairle Ealaíon
Sraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí an Mheithimh
Soláthar Seirbhísí Tacaíochta d’Fhoirm Ealaíne
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Babhta 1, 2023
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2023
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
ilDÁNA 2022 / 2023
Nuacht ón bPobal
Ealaín na Gaeltachta: Straitéis 2023-2027
Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Tá iarratais á lorg i gcomhair tograí a bhfuil maoiniú á lorg iontu chun tacaíocht a thabhairt do shaothar a thabhairt ar chamchuairt agus a scaipeadh thar raon foirmeacha ealaíne agus raon cleachtais ealaíne. Tá an scéim seo deartha chun tacú le camchuairteanna agus scaipeadh saothair i ngach disciplín ealaíne, idir Eanáir 2023 agus Meitheamh 2023.

 

Beidh foirmeacha iarratais ar fáil ón 31 Bealtaine 2022. Is é an spriocdháta i gcomhair camchuairteanna a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2023 ná Déardaoin an 30 Meitheamh 2022 ag 5.30 i.n.

 

Tá an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair oscailte d’iarratais ó eagraíochtaí agus ó dhaoine aonair. Ó tugadh isteach í sa bhliain 2010, tá na scéimeanna Camchuairte bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir na daoine a léiríonn saothar agus na daoine a chuireann saothar i láthair don lucht féachana/éisteachta.

 

Chun sonraí a fháil maidir leis an scéim lena n-áirítear foirmeacha ealaíon ar leith agus tosaíochtaí chleachtais ealaíon, déan tagairt do na Treoirlínte d’Iarratasóirí in 2023 um Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin, ar an leathanach dar teideal maoiniú.

 

Má tá aon cheisteanna agat maidir leis an scéim seo, déan teagmháil le suzanne.ring@artscouncil.ie.  

Má tá aon cheisteanna agat a bhaineann go sonrach le foirmeacha ealaíne nó le cleachtais ealaíon, cuir ríomhphost chuig an bhfoireann ábhartha le do thoil. Tá na sonraí teagmhála ar fad ar leathanach Teagmhálacha shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil athbhreithniú ar an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair ar siúl faoi láthair agus d’fhéadfadh athruithe a bheith i gceist i mbabhtaí maoinithe amach anseo.