San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Luach Saothair don Ealaíontóir
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Clár RAISE - FORBAIRT ACMHAINNE INFHEISTÍOCHTA PRÍOBHÁIDÍ - Fógraítear Céim 2.
Clinicí faisnéise ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon don bhliain 2020
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5:30 p.m, Déardaoin, 30 Aibreán 2020
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2020
An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona, 2021
An chéad spriocdháta eile do Reel Art – 17:30 Déardaoin,14 Bealtaine 2020
Nuacht ón bPobal
Tá WESTIVAL ag lorg STIÚRTHÓIR FÉILE. Buaiteoir Dhámhachtana Féilte na hÉireann 2019 don ‘Fhéile Bheag is Fearr’.
PAINÉAL TEAGASCÓIRÍ CEOIL
Riarthóir Music Generation
Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír
Clinicí faisnéise ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon don bhliain 2020

Tá spéis ag an gComhairle Ealaíon timpeallacht a chruthú, trína dámhachtainí scannáin, ina bhfuil an tsaoirse ag scannánóirí saothar turgnamhach agus/nó neamh-scéalaíochta a dhéanamh, agus tugtar deiseanna dóibh saothar ard-chruthaitheach a dhéanamh d’ardáin taispeántais i dtionscal na scannán.

Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le AEMI, clinicí faisnéise i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath ag deireadh mhí an Mhárta roimh na spriocdhátaí atá ag teacht aníos do Reel Art, Authored Works agus an Dámhachtain do Thionscadal Scannáin. Iarrtar ar dhaoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh ar na dámhachtainí seo freastal ar cheann amháin de na clinicí seo mar a ndéanfaidh ionadaithe ón gComhairle Ealaíon plé ar na dámhachtainí agus ceisteanna a fhreagairt.

Deimhneofar na dátaí, an t-am agus na hionaid tionóil go luath.  Seiceáil suíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Ba cheart do dhaoine ar spéis leo a bheith i láthair clárú ach ríomhphost a sheoladh chuig info@aemi.ie.

Spriocdhátaí do dhámhachtainí atá ag teacht aníos

Reel Art

Is é an cuspóir atá le Reel Art deis a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne lena taispeáint sa phictiúrlann. Tacófar le dhá scannán in 2020. Cuirfear ciste iomlán suas le €102,500 ar fáil don bheirt iarrthóirí a n-éiríonn leo (ar a n-áireofar buiséad léirithe suas le €90,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise suas le €12,500). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear na scannáin a chríochnú le taispeáint den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, ár gcomhpháirtí tionscadail, i mí Feabhra 2022.

Spriocdháta le haghaidh iarratas:  17:30 14 Bealtaine 2020

 

Dámhachtain do Thionscadal Scannáin

Bronntar an dámhachtain tionscadail ar scannáin d’ardchaighdeáin atá uaillmhianach i mbealach cruthaitheach agus turgnamhach. Ba cheart an obair a dhéanamh i bhfoirm scannáin agus é d’aidhm aige dul i ngleic le lucht féachana agus dúshlán a thabhairt dóibh agus ba cheart é a dhéanamh le taispeáint go poiblí i bpictiúrlanna ar an gcéad dul síos.  Ar na tograí féideartha tá cinn: atá turgnamhach ó thaobh foirme nó ábhair de; nach bhfuil struchtúr an scéil leo; a bhaineann úsáid chruthaitheach as an teicneolaíocht.  D’fhéadfadh iarratasóirí rathúla cur isteach ar thacaíocht taispeántais bhreise.  An tUasbhuiséad Léiriúcháin: suas le €70,000.

Spriocdháta le haghaidh iarratas:  17:30 13 Lúnasa 2020

 

Authored Works

Is é cuspóir Authored Works saoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Tacófar le scannán amháin in 2020. Cuirfear ciste iomlán suas le €200,000 ar fáil don iarrthóir a n-éiríonn leis/léi (ar a n-áireofar buiséad léirithe suas le €185,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise suas le €15,000). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear an scannán a chríochnú lena thaispeáint den chéad uair ag Institiúid Scannán na hÉireann, ár gcomhpháirtí taispeántais, ar dháta a aontófar in 2022.

Spriocdháta le haghaidh iarratas:  17:30 20 Lúnasa 2020

 

 

Tuilleadh eolais: Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le Dámhachtainí Scannáin na Comhairle Ealaíon agus chun treoirlínte na dámhachtana a fháil, féach ar an rannán maidir leis an maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon. Is féidir leat dul i dteagmháil leis an gComhairle Ealaíon ar 01 618 0200 nó ag an seoladh ríomhphoist awards@artscouncil.ie