The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Sealbhuithe nua na Comhairle Ealaíon – 2021
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021
Treoirlínte COVID-19 le haghaidh Cur i láthair Sábháilte Féilte agus Imeachtaí Beo.
Forbairt Bheartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona
Athnuachan Lógó na Comhairle Ealaíon
Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht
Treoirlínte maidir le COVID-19 le haghaidh Daoine Óga, Leanaí agus an Oideachais
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2022
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta!
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí.

Dé Luain, 26 Iúil.

.

.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Sealbhuithe nua na Comhairle Ealaíon – 2021

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuil 30 saothar ealaíne nua curtha aici lena Bailiúchán agus go bhfaighidh lucht féachana ar fud na hÉireann deis iad a fheiceáil sna blianta amach romhainn. Seo a leanas na healaíontóirí a bhfuil a gcuid saothar curtha leis an mBailiúchán: David Beattie, Myrid Carten, Brian Fay, Laura Fitzgerald, Ann Maria Healy, Austin Ivers, John Lalor, Leanne McDonagh, Kevin Mooney, Paul Nugent, Mandy O’Neill, Vera Ryklova, Rajinder Singh, Katie Watchorn, Emma Wolf-Haugh.Léigh a thuilleadh >>
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021

Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon a fhógairt go mbeidh na taispeántais seo a leanas ar siúl ar fud na hÉireann ó mhí Iúil ar aghaidh. Beidh saothair atá ó Bhailiúchán dochreidte na Comhairle Ealaíon, ina bhfuil os cionn 1,230 saothar ealaíne nua-aimseartha agus comhaimseartha na hÉireann, le feiceáil ag na taispeántais seo.Léigh a thuilleadh >>
Treoirlínte COVID-19 le haghaidh Cur i láthair Sábháilte Féilte agus Imeachtaí Beo.

Tá an Chomhairle Ealaíon agus Fáilte Éireann tagtha le chéile i gcomhpháirtíocht chun treoirlínte a fhorbairt de réir Teacht Aniar agus Téarnamh COVID-19 2021 - An Bóthar Amach Romhainnle cabhrú le heagraithe féilte agus imeachtaí an riosca a bhaineann le tarchur COVID-19 ag féilte agus imeachtaí aonair a íoslaghdú, agus chun muinín agus iontaoibh i measc freastalaithe ar fhéilte agus imeachtaí beo a atógáil.Léigh a thuilleadh >>
Forbairt Bheartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht sna hEalaíona

Sna míonna atá amach romhainn, beidh an Chomhairle Ealaíon ag bualadh le agus ag cloisteáil ó ealaíontóirí, ó eagraíochtaí ealaíon, ó chomhpháirtithe trasearnála agus ó dhaoine eile a bhfuil suim acu i réimse na Rannpháirtíochta sna hEalaíona, chun cur le forbairt Beartas nua na Comhairle Ealaíon sa réimse seo.Léigh a thuilleadh >>
Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona

Acmhainn ar líne a chabhróidh leat do bhealach a dhéanamh agus bun agus barr a fháil ar an obair a dhéanann tú agus a chuireann tú i láthair go digiteach. Chuir Culture Works an tacar d’uirlisí ar fáil agus choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon é.Léigh a thuilleadh >>
Athnuachan Lógó na Comhairle Ealaíon

Tá athnuachan beag déanta ar lógó na Comhairle Ealaíon, a dearadh don chéad uair beagnach fiche bliain ó shin, is chun soléiteacht a fheabhsú agus chun é a chur in oiriúint le haghaidh léiriú digiteach agus i gcló a rinneadh é seo.Léigh a thuilleadh >>
Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht

Tá sraith clinicí maoinithe ina ndírítear ar ealaíontóirí aonair á reáchtáil ag an bhFoireann Amharclannaíochta. Rachel West agus Bea Kelleher a óstálfaidh iad agus beidh deiseanna maoinithe atá le teacht á phlé againn lena n-áireofar: Dámhachtain Lúfaireachta Babhta 3 agus gach ceann de cheithre shnáithe Tionscadail 2022, mar aon le treoir ar an leagan amach atá ar mhaoiniú na Comhairle Ealaíon san iomlán.Léigh a thuilleadh >>
Treoirlínte maidir le COVID-19 le haghaidh Daoine Óga, Leanaí agus an Oideachais

D’oibrigh an Chomhairle Ealaíon leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán chun treoir a fhorbairt do ghníomhaíochtaí ealaíon agus cultúir do leanaí agus do dhaoine óga. Forbraíodh gach treoirlíne earnála i gcomhréir le treoir an rialtaisdar teideal Teacht Aniar agus Téarnamh COVID-19 2021: An Bóthar Amach Romhainn agus an Prótacal  um Obair Shábháilte, bunaithe ar an treoir sláinte is déanaí atá ar fáil ón Roinn Sláinte agus FSS.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022.Léigh a thuilleadh >>
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021

Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht, 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021.  Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 20 Iúil 2021.Léigh a thuilleadh >>
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne

Spriocdháta: Déardaoin, an 12 Lúnasa 2021

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 13 Iúil 2021 ar aghaidh.

Tá an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.Léigh a thuilleadh >>
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2022

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm Déardaoin, an 23 Meán Fómhair 2021

Beifear ag glacadh le hiarratais ó Dé Máirt, an 27 Iúil 2021.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2022

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm Déardaoin, an 16 Meán Fómhair 2021

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 20 Iúil 2021.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021

Is é spriocdháta an chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021 ag 5.30pm.

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 20 Iúil 2021.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta!

Beidh Ceolfhoireann na gCuimhní (IMO) le Dave Flynn ag lorg ceoltóirí díograiseacha ó aois 10 – 24 chun páirt a ghlacadh i gCeolfhoireann & Cór Óige an IMO i nGaillimh ón 12 – 16 Aibreán 2022. Féadfaidh aon cheoltóir uirlise nó amhránaí Éireannach nó atá lonnaithe in Éirinn agus atá ar mheánleibhéal nó ardleibhéal, iarratas a dhéanamh ar thaispeántas de The Vision Symphony le Dave Flynn a ullmhú do Dhomhnach Cásca na bliana seo chugainn.Léigh a thuilleadh >>