San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta 2017
Spriocdháta: Dámhachtain Deis 2017
Spriocdháta: Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2018
Spriocdháta: Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile 2017
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm Déardaoin an 17 Lúnasa 2017
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon 2017
Tá iarrthóirí á lorg ag an gComhairle Ealaíon chun Scoileanna Ildánacha – tionscnamh comhpháirtíochta leis an Roinn Oideachais agus Scileanna – a threorú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
An rath ar eagraíochtaí na hÉireann sna dámhachtainí do Thionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Seimineár in Aisce maidir le Maoiniú ón AE do Thionscadail Cultúir, Óige, agus Sochaí Sibhialta i nGaillimh
Staidéar nua AE maidir le Forbairt Lucht Féachana – conas an lucht féachana a chur i gcroílár eagraíochtaí cultúrtha
Tagann an Túinéis isteach sa chlár, an Eoraip Chruthaitheach
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Tá iarrthóirí á lorg ag an gComhairle Ealaíon chun Scoileanna Ildánacha – tionscnamh comhpháirtíochta leis an Roinn Oideachais agus Scileanna – a threorú

Tionscnamh uaillmhianach náisiúnta is ea Scoileanna Ildánacha, ina ndéantar iarracht na healaíona i scoileanna na hÉireann a thuiscint, a fhorbairt agus a cheiliúradh, agus chun cruthaitheacht agus rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga sna healaíona mar chuid chomhtháite dá n-oideachas in Éirinn a chothú.

Beidh foireann an tionscadail lonnaithe sa Chomhairle Ealaíon, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.

Soláthrófar ról Stiúrthóir an Tionscadail trí phróiseas tairisceana poiblí. Beidh freagracht foriomlán ar Stiúrthóir an Tionscadail as forbairt agus forfheidhmiú na chéad chéime den tionscnamh tábhachtach náisiúnta seo.

Anuas air sin, earcófar beirt Cheannairí Foirne ar bhonn iasachta ón Roinnt Oideachais agus Scileanna. Oibreoidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo in éineacht leis an Stiúrthóir Tionscadail agus cuirfidh siad le dearadh agus forbairt an tionscnaimh Scoileanna Ildánacha mar a bhaineann sé le hoideachas bunscoile agus luathoideachas; agus le hoideachas iarbhunscoile, faoi seach.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis an ról mar Stiúrthóir Tionscadail, tabhair cuairt ar leathanach tairisceana poiblí na Comhairle Ealaíon anseo.

I gcomhair tuilleadh faisnéise maidir le róil an Cheannaire Foirne: Oideachas Bunscoile agus Luathoideachas agus Ceannaire Foirne: Iarbhunscoil, tabhair cuairt ar leathanach post na Comhairle Ealaíon anseo.