The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Aosdana: 12 chomhalta nua
Ardán 31
Maoiniú Síolaithe fógartha le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama
Deontais agus Dámhachtainí
Déardaoin, an 28 Eanáir, 2021 – Dámhachtainí Sparánachta
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021: Babhta 2
Tá glao ar léiriú spéise maidir le Dámhachtain Liam O’Flynn 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Nuacht ón bPobal
GOOD CAUSES AWARDS DE CHUID AN CHRANNCHUIR NÁISIÚNTA
DEIS FOSTAÍOCHTA: BAINISTEOIR TUAIRISCITHE AGUS ANAILÍSITHE
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís – Spotlight
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Dámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 25 Samhain .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Aosdana: 12 chomhalta nua

Tá dháréag comhaltaí nua tofa ag Aosdána, meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha na hÉireann. Is iad seo a leanas an 12 chomhalta nua: Kevin Barry (Litríocht); Gerard Byrne (Amharc-ealaín); Pat Collins (Amharc-ealaíon); Jim Doherty (Ceol); Margo Harkin (Amharc-ealaíon); Martin Lynch (Litríocht); Gina Moxley (Litríocht); Valerie Mulvin (Ailtireacht); Mairead O’hEocha (Amharc-ealaíon); Arthur Riordan (Litríocht); Liz Roche (Cóiréagrafaíocht); Jennifer Walshe (Ceol).Léigh a thuilleadh >>
Ardán 31

Beidh scéim nua maidir le forbairt ealaíontóra ar fud na tíre oscailte le haghaidh iarratais ón 9 Samhain, scéim atá faoi stiúir 31 Oifig Ealaíon na nÚdarás Áitiúil i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon.Léigh a thuilleadh >>
Maoiniú Síolaithe fógartha le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama

Áiteanna Ildánacha Thuama: Áiteanna Ildánacha píolótach na Comhairle Ealaíon | D’éirigh leis an gclár Cumas Ceantar, faoi bhainistíocht Create, bealaí nua a aimsiú chun naisc a chruthú le pobal Thuama, agus na naisc sin a fhorbairt, le roinnt míonna anuas.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Déardaoin, an 28 Eanáir, 2021 – Dámhachtainí Sparánachta

Is é Déardaoin, an 28 Eanáir 2020, ag 5.30pm, an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon

Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt, an 15 Nollaig 2020.Léigh a thuilleadh >>
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021: Babhta 2

Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Iúil agus Nollaig 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó.Léigh a thuilleadh >>
Tá glao ar léiriú spéise maidir le Dámhachtain Liam O’Flynn 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon

Is comhthionscnamh idir An Chomhairle Ealaíon agus an Ceoláras Náisiúnta é Dámhachtain Liam O’Flynn mar chuid den chomhoibriú atá ar bun acu chun na healaíona traidisiúnta a chur chun cinn, tuiscint ar na healaíona traidisiúnta a chothú agus léiriú a dhéanamh ar a thaitneamhaí atá na healaíona traidisiúnta, tá an fhéile ceoil thraidisiúnta Tradition Now mar chuid den obair seo freisin.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
GOOD CAUSES AWARDS DE CHUID AN CHRANNCHUIR NÁISIÚNTA

Agus iad ar an bhfód le trí bliana anois, tá Good Causes Awards de chuid an Chrannchuir Náisiúnta oscailte do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí pobail agus deonacha ar bith, cosúil le do cheannsa, a chuireann go mór lena bpobal áitiúil, a bhuí le maoiniú Good Causes an Chrannchuir Náisiúnta.Léigh a thuilleadh >>
DEIS FOSTAÍOCHTA: BAINISTEOIR TUAIRISCITHE AGUS ANAILÍSITHE

Chun tacú lena Roinn Cáilíochta, Tacaíochta agus Forbartha atá i mbun fáis, tá Music Generation ag lorg duine le haghaidh ról nua: Bainisteoir Tuairiscithe agus Anailísithe.Léigh a thuilleadh >>
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil

Music Generation ag iarraidh Bainisteoir Tacaíochta nua don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil a cheapadh dá fhoireann san Oifig Forbartha Náisiúnta. Léigh a thuilleadh >>


Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís – Spotlight

Tá Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís ar ais arís le sraith úrnua Spotlight ina roinneann ár gComhlaigh Chruthaitheacha léargas ón taobh istigh linn d’eagraíochtaí a oibríonn i gcomhar le Scoileanna Ildánacha. Sa tsraith, rachaimid ar chúl stáitse na n-eagraíochtaí seo a leanas: Ceol Connected, Barnstorm Theatre Company, Ionad Ealaíon na Gaillimhe, Bare Cheek Theatre Company agus Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann.Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Dámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí

Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar Dhámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí, 17:30, Déardaoin, 10 Nollaig 2020.Léigh a thuilleadh >>