San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ailtireacht Taispeántais ag teacht aníos
Beidh beirt Laureate, Sebastian Barry agus Sarah Crossan, i láthair ag Féile Liteartha Iarthar Chorcaí
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in OÉ Gaillimh.
Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon
Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019
Seisiúin faisnéise maidir le Maoiniú Ionad Ealaíon 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Comhalta Scríbhneoireachta Chruthaithí in UCD
Beyond Borders (Thar Teorainn)
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta: Oifigeach Forbartha Music Generation, Baile Átha Cliath Theas (Clúdach do Shaoire Mháithreachais)
Tugann Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann Séasúr spreagúil an Fhómhair / an Gheimhridh isteach
Uillinn: Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí 2020 │ Glaoch ar Iarratais
Féadtar iarratas a dhéanamh anois ar Ghradam Scríbhneoireachta Nua Fishamble 2019
Bailiúchán d’Fhoinn Chláirsí Bunting: Coimisiún Digiteach
Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019

Tús Eolais ar Bheartas agus Straitéis na Comhairle Ealaíon le haghaidh Ionad Ealaíon 2019

 

Mar bhealach chun a n-oibleagáidí féin a shonraítear ina straitéis, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, a chomhlíonadh, d’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon a Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019 is féidir a úsáid chun iarratais ar mhaoiniú in 2020 a shainiú.

 

Tarraingítear ar roinnt de na moltaí a tháinig chun cinn san Athbhreithniú sa Bheartas agus Straitéis seo, ar féidir leis an gComhairle Ealaíon iad a chur i bhfeidhm ina clár maoinithe féin.

 

Bhí an t-athbhreithniú seo mar bhonn eolais dár n-uaillmhian chomhroinnte leis an rialtas áitiúil chun acmhainní a fháil le cuidiú le forbairt bonneagar d’ionaid ealaíon inbhuanaithe, a bhainistítear go gairmiúil, ar mhaithe le saothair a bhfuil nasc díreach acu lena bpobail, a tháirgeadh.

 

Tá príomhghnéithe an Bheartais agus na Straitéise ag brath ar an gcoinníoll go bhfaighidh an Chomhairle Ealaíon maoiniú breise suntasach ón rialtas láir i gCáinaisnéis 2019. Mar chuid de na príomhghnéithe seo tá infheistíocht bhreise dhíreach ón gComhairle Ealaíon chun táirgeadh réigiúnach a fhorbairt agus chun tacú le healaíontóirí.

 

Beartas agus Straitéis na Comhairle Ealaíon le haghaidh Ionad Ealaíon 2019