San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí Poiblí a nglacfaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach páirt iontu
Deimhniúchán ón gComhairle Ealaíon: Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Danny Denton ceaptha mar Scríbhneoir Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.
Seirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Glao Deiridh do Dhámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an gCultúr
Aonach Úrscéalta 2020 Áras na Scríbhneoirí
Reáchtálfaidh Arts & Disability Ireland agus The Kennedy Center From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an Cultúr idir an 11 agus an 14 Bealtaine 2020.
Bí le CREATE agus a gcomhpháirtithe Gailearaí Ealaíne Crawford (Corcaigh), Counterpoints Arts (Londain), Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí agus Heart of Glass (St Helens) le páirt a ghlacadh i Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach in 20
Seirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt

Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh iarratais ó pháirtithe (nó comhpháirtíochtaí) ar suim leo cur isteach ar thacaíocht maoinithe chun tacú le soláthar seirbhísí léiriúcháin chruthaithigh ar bhonn comhroinnte acmhainní don amharclannaíocht ghairmiúil in Éirinn.

 

Mar chuid dá beartas agus dá straitéis don amharclannaíocht a d’eascair as a straitéis deich mbliana Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, is mian leis an gComhairle Ealaíon tús a chur le scéim phíolótach a thacóidh le forbairt seirbhísí léiriúcháin chruthaithigh don amharclannaíocht ghairmiúil in Éirinn. Is éard is cuspóir leis an tionscnamh seo fáil amach an neartódh togra mar seo na tacaíochtaí atá ann d’ealaíontóirí agus do dhéantóirí amharclannaíochta neamhspleácha, ag cur ar a gcumas úsáid níos éifeachtaí a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil, agus ag laghdú an ghá a bhíonn ag ealaíontóirí neamhspleácha struchtúir léiriúcháin níos foirmiúla a chruthú timpeall orthu féin.

 

 

Is iad seo a leanas cuspóirí an tionscnaimh:

  • Soláthar agus comhroinnt seirbhísí agus acmhainní léiriúcháin d’ardchaighdeán d’fhorbairt, do chur i láthair agus do chamchuairt taibhithe amharclannaíochta do luchtanna féachana a éascú
  • Seirbhísí léiritheoirí amharclannaíochta cruthaithí a fháil chun iad a chumasú le tacú leis an obair a bhíonn idir lámha ag neart ealaíontóirí agus déantóirí amharclannaíochta agus leis an obair sin a chothú
  • Oibriú le healaíontóirí agus compántais amharclannaíochta neamhspleácha chun tacú lena bhforbairt chruthaitheach agus chun cuidiú leo a smaointe ealaíne a léiriú, lena n-áirítear, nuair is cuí, rochtain ar thacaíocht amharclannaíochta agus/nó tacaíocht le scripteanna a fhorbairt
  • Tacaíochtaí praiticiúla riaracháin agus bonneagair a chur ar fáil do roinnt ealaíontóirí agus/nó compántais amharclannaíochta neamhspleácha
  • Íocaíocht a chur ar fáil d’ealaíontóirí ar bhonn cláir chónaitheachta
  • Meantóireacht, oiliúint agus deiseanna forbartha a chur ar fáil d’ealaíontóirí amharclannaíochta neamhspleácha.

 

Féadfar cur isteach ar mhaoiniú go huasmhéid €250,000 in aghaidh na bliana thar dhá bhliain.  Ní mór do dhaoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh a suim a léiriú roimh 5.30 pm an 5 Meán Fómhair.  Is féidir na treoirlínte a fháil anseo: http://www.artscouncil.ie/ga/na-healaiona-in-eirinn/Amharclannaiocht/Sceimeanna-agus-tionscnaimh/