San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Giving Voice: Antigone and the dishonoured dead.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Camchuairt Ignite – Silent Moves
Deontais agus Dámhachtainí
Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO)
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta! An Chomhdháil um na hEalaíona agus Míchumas, Eanáir 2016
Breac síos an dáta: Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – cinntí an Dara Babhta, 2015
An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2015 ar oscailt le haghaidh iarratas
Sliocht Óglaigh na Bliana 1916 á Lorg le haghaidh Tionscadal Ceoil Thraidisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Breac síos an dáta: Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach

Beidh Lá Líonraithe bliantúil CREATE ar siúl i mbliana ar an 30 Samhain. Gheofar léargas ríshuimiúil ann ó chainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta ar chleachtas ealaíon pobalghníomhach. Ar an lá, beidh deis ag ealaíontóirí den uile chineál páirt a ghlacadh i gcomhphlé saibhir maidir le cur chuige agus cleachtais éagsúla i leith na comhoibre.

 

 

Lá líonraithe agus comhroinnte le haoi-ealaíontóirí

Dáta:  30 Samhain

Láthair:  Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8

Am:  10.00 – 18.00

Costas:  12 euro (lón san áireamh)

NB: Imeacht saor in aisce é seo do bhaill CREATE. 

 

 

Díreoidh CREATE i mbliana ar cheist chasta na tacaíochta don chleachtas comhoibríoch. Cén chaoi a gcuireann comhlachtaí coimisiúnaithe obair chomhoibríoch fhadtréimhseach san áireamh, próiseas a tharraingíonn daoine agus áiteanna isteach go díreach ann? Cén chuma a bheadh ar na creataí institiúideacha ab fhearr a thacódh leis an gcleachtas comhoibríoch?

 

Beidh deis ag an lucht freastail teacht le chéile lena bpiaraí, caidreamh a dhéanamh le haoi-ealaíontóirí speisialta (nach mbeifear á bhfógairt roimh ré!), agus eolas praiticiúil agus inspreagadh a fháil ó chomhthionscadail bhríomhara ealaíon a cruthaíodh anseo in Éirinn agus thar lear.

 

Le haghaidh tuilleadh eolais nó áirithint a dhéanamh, féach ar create-ireland.ie nó glaoigh ar Jane O’Rourke ag 01-4736600.
Email Software by Newsweaver