San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí don Chomhairle Ealaíon: Glaoch ar Thairiscintí
ilDÁNA 2021 / 2022
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
Stiúrthóir Ealaíne / Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Féile Ealaíon Cheatharlach, Éire
Stiúrthóir Bainistíochta á lorg ag Irish Aerial Creation Centre
Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht Eolais i-Portunus Houses
An Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027: Spotsolas ar Oidhreacht Chultúrtha
An Eoraip Chruthaitheach_Béim ar Ailtireacht
An Eoraip Chruthaitheach_Béim ar Ailtireacht

Déardaoin, 10 Meitheamh 2021

11am-12.30pm (GMT)

 

Cláraigh don imeacht seo anseo, le do thoil.

 

Bí linn le haghaidh ár nImeacht Ailtireachta a bheidh á óstáil ag Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire - Oifig Cultúir.

Féachfaimid san imeacht seo ar an bhfuinneamh agus ar an mbéim maidir leis an ailtireacht agus gairm bheatha an ailtire sa chlár nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021-2027. Cloisfimid ó Hughes Becquart, Oifigeach Beartais ón Stiúrthóireacht um Chultúr agus um Chruthaitheacht, Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir sa Choimisiún Eorpach, a fhéachfaidh freisin ar fhorbairtí beartais atá ag eascairt as sainghrúpa na mBallstát AE a dhíríonn ar Ailtireacht agus Timpeallacht Thógtha ar Ardchaighdeán do Chách.

Cloisimid freisin faoin nGluaiseacht Bauhaus Nua san Eoraip agus faoi shlite inar féidir le heagraíochtaí Éireannacha a bheith páirteach sa phróiseas corraitheach seo. Féachfaimid ar ailtirí Éireannacha a ainmníodh don ghradam mór le rá, Duais an Aontais Eorpaigh don Ailtireacht Chomhaimseartha, Gradam Mies Van der Rohe.

Cloisfimid freisin ó Fhionnuala Sweeney, Ceann na Scannánaíochta agus na hAiltireachta ag an gComhairle Ealaíon, faoi ról na Comhairle Ealaíon san ailtireacht agus faoina tacaíochtaí do chleachtas cruthaitheach ailtirí.