San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Iúil
Nuacht na míosa seo
Cód um Chreat Rialachais
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Sparánacht Jack Harte 2019
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta á Lorg
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg
Dánlann Ealaíne Crawford: Iúil
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua

 

Is é Aerowaves an t-ardán Eorpach damhsa a bhfuil comhpháirtithe aige i 33 tír. Tríd an ardán, sainaithnítear na saothair is fearr ó ealaíontóirí damhsa atá ag teacht chun cinn agus cuirtear na saothair sin chun tosaigh trí mheán léirithe trasteorann, a chuireann ar chumas na gcóiréagrafaithe nua damhsa úrnua a chur ar a súile do lucht féachana úrnua.  Táthar sa tóir arís ar scór cóiréagrafaithe cumasach nua atá lonnaithe san Eoraip.  Déan iarratas anois chun a bheith ar dhuine d’ealaíontóirí Twenty19 chun deis a bheith agat do shaothar a chur ar an gclár ag Spring Forward Festiveal an bhliain seo chugainn in Val de Marne (An Fhrainc). Bheadh deis ann freisin ag comhpháirtithe an líonra thú a chur ar a gclár.  Dearbhaíonn na comhpháirtithe go mbeidh thart ar 100 deis léiriúcháin ann agus tugann Aerowaves tacaíocht do na léiriúcháin sin. 

 

Déan iarratas roimh 14 Meán Fómhair.  Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo.