San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Iúil
Nuacht na míosa seo
Cód um Chreat Rialachais
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Sparánacht Jack Harte 2019
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta á Lorg
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg
Dánlann Ealaíne Crawford: Iúil
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir
Sparánacht Jack Harte 2019

Tá Áras na Scríbhneoirí agus Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg tagtha le chéile arís chun Sparánacht coicíse iomlán maoinithe le haghaidh Scríbhneoir Cónaithe a thairiscint, a bheidh ar siúl in earrach na bliana 2019. Ainmníodh an dámhachtain in ómós Jack Harte, bunaitheoir Áras na Scríbhneoirí, mar chomóradh agus aitheantas don mhéid a rinne sé ar son litríocht na hÉireann. 

I measc na ndaoine a fuair an chónaitheacht roimhe seo bhí:

2018: Neil Hegarty 
2017: Henrietta McKervey
2016: Sarah Moore Fitzgerald 
2015: Liz Nugent 
 

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh:

Seo gairm oscailte do scríbhneoirí atá ina gcónaí ar oileán na hÉireann a bhfuil cuntas teiste cruthaithe acu agus leabhar ficsin nó gearrscéalta amháin ar a laghad acu foilsithe ag foilsitheoir aitheanta. Tabharfar tús áite do shaothair ficsin.

Conas iarratas a dhéanamh:

Glacfar le hiarratais ar ríomhphost amháin chuig opportunities@writerscentre.ie. Áirigh le do thoil:

  • Litir chumhdaigh ina bhfuil do shonraí pearsanta agus léiriú intinne ealaíne, breac-chuntas soiléir achomair ar an tionscadal ar mhaith leat díriú air i rith do thréimhse in Eanach Mhic Dheirg.
  • Curriculum Vitae cothrom le dáta (uasmhéid dhá leathanach A4) lena n-áirítear foilseacháin le ISBNanna.
  • Samplaí de shaothar nua lipéadaithe go soiléir. Táimid ar thóir trí shampla ghearra ó shaothair dhifriúla (suas le 400 focal an ceann), chomh maith le sampla ó shaothar idir lámha a raibh sé beartaithe agat díriú air i rith na cónaitheachta (Uasmhéid 3 leathanach).
  • Aon fhaisnéis ábhartha ar do thionscadal beartaithe cosúil le sleachta scríofa, grianghraif, faisnéis thaighde, etc.

Tabhair faoi deara: Comhlánaigh an doiciméadú ábhartha go léir i ndoiciméad Word amháin nó i gceangaltán PDF. 

Spriocdháta an Iarratais: Dé Luain 17 Meán Fómhair ag 5pm.

Ní dhéanfar breithniú ar iarratais a gheobhaimid déanach. Cuirfear in iúl i ríomhphost go bhfuarthas na hiarratais.

An próiseas roghnúcháin: 

Cuirfear na hiarratais faoi bhráid coiste roghnúcháin Bhord Áras na Scríbhneoirí agus ainmní as Ionad Tyrone Guthrie. Roghnóidh an painéal ó iarratais incháilithe amháin, mar sin déan cinnte go léifidh tú na critéir go cúramach agus go mbeidh aird agat ar an líon focal samplach a iarrtar.

Cuirfear an t-iarratasóir rathúil ar an eolas le litir faoi mhí na Samhna 2018. Fógrófar go poiblí buaiteoir na sparánachta ag ócáid cheiliúrtha i mí na Nollag 2018. Beidh an ócáid ar siúl ag Áras na Scríbhneoirí.