English Version

Ailt
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2014 (Ag tabhairt camchuairte trasteorann isteach)

An chéad dáta deiridh eile do na Dámhachtainí Sparántachta - Déardaoin, 16 Eanair 2014 5:30in

Luchtanna Féachana Ealaíon

Nuacht ón bPobal

Nuacht Idirnáisiúnta ó Phointe Teagmhála Chultúrtha an AE

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 15 Samhain.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 201 Samhain 2013
Fáilte go dtí eagrán Samhain dár nuachtlitir

Tá brú gan fasach tar éis bheith ar airgeadais phoiblí le déanaí agus ar bhuiséad na Comhairle Ealaíon thar na sé bliana caite.  Táimid tar éis dul i dtaithí ar cháinfhaisnéis dhian maidir le laghdú ar ár maoiniú  agus tá an chosúlacht ar an scéal go leanfaidh aimsir an chruatain ar aghaidh  go 2014.  Níl aon duine ag déanamh meas faoi chumas ar na dúshláin atá os ár gcomhar.  Is féidir linn na hiarmhairtí fadtéarmacha a mhaolú trí chinntí a thógáil ar chaoi straitéiseach, ach i ndeireadh thiar thall ní féidir aon amhras bheith ann ach go bhfuill cinntí crua ar mhaoiniú ar na mallaibh.

Gníomhaireacht an Rialtais is ea an Chomhairle Ealaíon.  Táimid maoinithe le go n-oibreoimid le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíonta ar son thairbhe na n-ealaíon, agus le bheith an sainchomhlacht i dtaobh na n-ealaíon in Éirinn.  Is é an ról s’againne ná forbairt a stiúradh agus comhairle a thairiscint ar conas is féidir acmhainn ealaíonta agus cultúrtha s’againne a fhíorú.  Is dearbhú ar an bhfírinne a rá go bhfuil an-chuid acmhainneacht le fíorú.  Is dearbhú ar fhírinne eile a rá go bhfuil ealaíontóirí ag streachailt le saothar a chruthú agus an-bhrú orthu.  Agus is dearbhú ar fhírinne sa bhreis a rá go bhfuil géarghá ag muintir s’againne agus iad sa tóir ar pháirtíocht chomhoibríoch nach dtagann sé ach ó na healaíona amháin.

Mar sin, tá níos lú airgid againn, ach ní hé sin lé rá go bhfuil níos lú diongbháilteachta againn dá bharr.  Tá tábhacht níos géire ar ról na Comhairle Ealaíon in am an ghátair, d’fhéadfaí a mhaíomh. Tá tábhacht sa bhreis le gach cinneadh.  Tá breis tábhachta ann d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíon.  Tá breis tábhachta ann don phobal i gcoitinne agus do luchtanna féachana a bhfuil ag dul i ngleic leis na healaíona ina bhfuil méadú ar lion s’acu nach beag riamh roimhe seo.

Tá an tír seo, a bhfuilimid ag súil leis ar aon chaoi, ag teacht amach go mall as an ngéarchéim eacnamaíochta.  Fad is a théimid ar aghaidh, tá ceist amháin a chuirimid orainn féin ná conas is féidir leis na healaíona bheith mar chuid den saorghlanadh le sochaí níos fearr a thógáil?  Ar thaobh leis an saorghlanadh tá buncheist na marthanachta i gceist.  Ní clisé é an bhratach a choiméad ag seoladh; fíor-dhúshlán is ea é do roinnt.

D’fhógair an Rialtas an deontas i gcabhair de chuid an Chomhairle Ealaíon do 2014.  Cé go bhfuil sé laghdaithe, is infheistíocht shuntasach é fós ó shaoránaigh a n-íocann cáin, cé bhfuil siad go mór faoi bhrú.  Léiríonn sé freisin tiomantas leanúnach agus láidir ón Rialtas.  Is é an ról s’againne ná na hacmhainní laghdaithe a infheistiú le go bhfaighfidh an t-imbhualadh is mó ar ais, ag ligean d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíonta freagairt go seiftiúil agus leis an méid is mó spreagtha agus is féidir.  Ní cion oibre furasta sin dúinne ach is é sin an beart oibre atáimid ag cur tús leis anois.

Is mise le meas,

 

Orlaith McBride

Stiúrthóir.


An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2014 (Ag tabhairt camchuairte trasteorann isteach)

Ag tabhairt camchuairte trasteorann isteach: Dreasacht is ea é seo do chuideachtaí agus ionaid chun obair le chéile sa dá dlínse le go gcinnteofar go bhfeicfear sársaothar ar fud an oileáin ar fad.


Léigh tuilleadh


An chéad dáta deiridh eile do na Dámhachtainí Sparántachta - Déardaoin, 16 Eanair 2014 5:30in

Solathraíonn an Chomhairle Ealaíon na Dámhachtainí Sparántachta le go gcabhrófar le healaíontóirí aonair i bhforbairt a gcleachtas ealaíne.  Cuireann an dámhachtain béim ar luach agus tairbhe d’fhorbairt ealaíontóra a n-eascraíonn ó thréimhse dírithe páirtíochta lena gcleachtas.

Léigh tuilleadh


Luchtanna Féachana Ealaíon

Tuarascáil Here and Now do 2013. Taiscéalaíocht is ea seo ar chuairteoirí na ndánlainne in Éirinn; Luchtanna Féachana do Cheol in Éirinn – ag forbairt straitéis fhorbartha an luchta fhéachana


Léigh tuilleadh


Nuacht ón bPobal

Irish Journal of Arts Management and Cultural Policy. School is delighted Art History and Cultural Policy at University College Dublin magazine announcing the launch of the Irish Journal of Arts Management and Cultural Policy

Léigh tuilleadh


Nuacht Idirnáisiúnta ó Phointe Teagmhála Chultúrtha an AE

Le lainseáil Eoraip Chruthaitheach go luath ar na mallaibh (príomhchlár maoinithe an AE do na hearnálacha cultúir agus oidhreachta) fógraíonn PTC Éireann maidir le cruinnithe eolais i mBaile Átha Cliath, Corcaigh agus Luimneach i míonna na Samhna agus na Nollag.  Áirítear freisin sa Nuacht Idirnáisiúnta:  Deontas do léiriúcháin Ísiltíreacha thar lear; Treoir i gcomhar deiseanna maoinithe d’iriseoirí cultúrtha; Cda-Deontas Tionscadal do Thaighde agus Táirgeadh

Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver