San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Plean Forfheidhmithe agus Beartas Gníomhaíochta Comhshaoil na Comhairle Ealaíon
Sraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí an Mheithimh
Soláthar Seirbhísí Tacaíochta d’Fhoirm Ealaíne
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Babhta 1, 2023
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2023
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
ilDÁNA 2022 / 2023
Nuacht ón bPobal
Ealaín na Gaeltachta: Straitéis 2023-2027
Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Plean Forfheidhmithe agus Beartas Gníomhaíochta Comhshaoil na Comhairle Ealaíon

Tá an ghéarchéim aeráide ag titim amach go pras agus is gá dúinn ar fad gníomhú ar scála mór agus ar luas lasrach. Thug an Chomhairle Ealaíon faoi thionscadal nua chun tuiscint a fháil ar na rudaí ar féidir linn a dhéanamh chun tacú leis an bpobal ealaíon gníomhú agus chun dul i ngleic le gníomhaíocht aeráide muid féin. Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuilimid ag obair i gcomhar le Julie’s Bicycle EU chun na críche sin, foireann a thugann neart taithí ó chian agus ó chóngar - ó thaithí Julie’s Bicycle le déantúsaíocht beartais chultúrtha idirnáisiúnta agus 10 mbliana mar chomhpháirtí ar chlár timpeallachta na Comhairle Ealaíon Shasana, go dtí an obair cheannródaíoch d’Imeachtaí Dúchasacha agus an Tionscnamh Ealaíon Glas in Éirinn chun cleachtais inbhuanaithe a thabhairt d’imeachtaí Éireannacha agus ionaid ealaíon Éireannacha.

Tá forbairt á déanamh ar Phlean Forfheidhmithe agus Beartas Gníomhaíochta Comhshaoil na Comhairle Ealaíon i gcomhar le foireann na Comhairle Ealaíon, ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne, agus príomhpháirtithe leasmhara eile. Mar chuid den phróiseas comhairleoireachta sin táimid ag déanamh suirbhé ar earnáil na n-ealaíon - ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne agus oibrithe ealaíne neamhspleácha - agus cuirfimid fáilte roimh d’ionchur. Níor chóir go nglacfadh an suirbhé seo níos mó ná 20 nóiméad agus tá sé ar fáil anseo. Dúnfar an suirbhé ar an 17 Meitheamh.