San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Luach Saothair don Ealaíontóir
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Clár RAISE - FORBAIRT ACMHAINNE INFHEISTÍOCHTA PRÍOBHÁIDÍ - Fógraítear Céim 2.
Clinicí faisnéise ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon don bhliain 2020
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5:30 p.m, Déardaoin, 30 Aibreán 2020
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2020
An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona, 2021
An chéad spriocdháta eile do Reel Art – 17:30 Déardaoin,14 Bealtaine 2020
Nuacht ón bPobal
Tá WESTIVAL ag lorg STIÚRTHÓIR FÉILE. Buaiteoir Dhámhachtana Féilte na hÉireann 2019 don ‘Fhéile Bheag is Fearr’.
PAINÉAL TEAGASCÓIRÍ CEOIL
Riarthóir Music Generation
Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír
Luach Saothair don Ealaíontóir

Trína straitéis, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do dhálaí maireachtála agus oibre ealaíontóirí a fheabhsú.

 

Tríd an mbeartas — Luach Saothair don Ealaíontóir — a fhoilsiú tógaimid ar an tiomantas sin trí fhís agus plean a leagan amach chun athrú dearfach a chruthú sa tréimhse 2020–2022.

 

Déanaimid iarracht timpeallacht a chruthú inar féidir le healaíontóirí saothar barr feabhais a dhéanamh ina léirítear uaillmhian agus ina bhfaighidh siad luach saothair cuí.

 

Cuirtear in iúl sa bheartas seo ár dtiomantas agus ár seasamh i dtéarmaí croíluachanna. Cuirtear sraith prionsabal don chleachtas is fearr ar fáil ann agus ba cheart dóibh siúd ar fad a oibríonn sna healaíona a bheith ag dréim leo siúd. Maítear ann ár n-ionchais dóibh siúd a mhaoinímid, a n-oibrímid leo agus maidir linn féin. Pléitear a ndéanaimid trí shraith gníomhartha a leagan amach a dtabharfaimid fúthu i réimsí an taighde, na ngníomhaíochtaí forbartha, riachtanais a bhaineann le maoiniú agus abhcóideacht.

 

Tá an beartas ar fáil ar ár suíomh gréasáin anseo.

Nó lean #paytheartist