San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte roimh eagrán na Bealtaine dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seolann an Chomhairle Ealaíon “Beartas Ealaíon Idirnáisiúnta 2022 - 2025” nua
Scoil Samhraidh Ealaíontóir sa Phobal 2022 maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach
Cónaitheacht an Ealaíontóra sa Phobal le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Áiteanna Ildánacha, Tuaim
Clár Bealtaine In the Open / Faoin Spéir
Bailíonn baill nua Aosdána le chéile ag an gComhairle Ealaíon
Seoladh Céim 4 Chlár RAISE
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais Spriocdháta Babhta 1 2022
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 09 Meitheamh 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, 23 Meitheamh 2022
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2023: Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2022, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
GAIRMEACHA OSCAILTE -- RESONATE: Cónaitheachtaí Ealaíontóirí Music Network
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 oscailte d’iarratais
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’ionaid Ógtheagmhála faoi conas iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2022
Seachtain na Scoileanna Ildánacha 9 -13 Bealtaine, 2022 – Tá Beocht na Cruthaitheachta Anseo!
Comhairleoir Ghuth na hÓige do thionscnamh na Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Aeráid agus Cultúr_Béim ar Ghlas
Fáilte roimh eagrán na Bealtaine dár nuachtlitir

Nach bhfuil sé go hiontach go bhfuil laethanta níos teo agus níos faide buailte linn!  Tar éis dúinn aghaidh a thabhairt ar bhreis is dhá bhliain dheacra, dealraíonn sé go bhfuil muid ag teannadh le leibhéal gníomhaíochta rud beag normálta i ngach cuid den saol.  Gan neamhaird a thabhairt ar na dúshláin atá romhainn fós – d’fhorbair lucht féachana nósanna le linn thréimhse na paindéime a bhfuil aird de dhíth orthu chun biseach iomlán a dhéanamh. 

Ó bhí an nuachtlitir dheireanach ann bhí fógra againn don scéim phíolótach Ioncaim Bhunúsaigh d’Ealaíontóirí – beidh iarmhairtí forleathana ag an scéim nuálach seo maidir le todhchaí na n-ealaíon in Éirinn.   Is rud ar leith é go bhfuil tíortha amhail an Astráil, Ceanada agus an Ísiltír ag breathnú ar Éirinn mar cheannródaí ó thaobh tacaíochta do na healaíona de.  Ar feadh an oiread sin blianta, bhreathnaigh muid féin go héadmhar a gcuid múnlaí maoinithe agus tacaíochta.  Bímis ag súil leis go mbeidh tionchar dearfach ag an tionscnamh nua seo le haghaidh na glúnta ealaíontóirí agus lucht féachana a thiocfaidh inár ndiaidh. 

Faoin am seo, is dócha go mbeidh scéala léite ag cuid mhór againn maidir le gearrliostaí Ghradaim Amharclannaíochta The Irish Times.  Ar shlí éigin, agus Covid ag dul ar aghaidh sa chúlra, bhí 180 seó le feiceáil agus labhair painéal na moltóirí amach agus iad ag cur in iúl a gcuid measa d’acmhainneacht agus cur chuige cruthaitheach na hearnála.  Tá sé seo le feiceáil thar gach foirm ealaíne agus is deas an rud é i gcónaí a bheith ag machnamh ar a iontaí is a fhreagair réimse iomlán na n-ealaíon ar an bpaindéim. 

Tá sonraí earcaíochta le haghaidh saineolaí ghuth na hóige mar chuid den nuachtlitir seo, ról a bheidh thar a bheith tábhachtach chun cuidiú linn polasaithe do leanaí agus do dhaoine óga a chruthú.  Le linn cuirte inspioráidí le gairid chuig Stanhope St Primary School, casadh roinnt ball de chomhairle Scoileanna Ildánacha orainn – bhí sé go deas spreagúil na daoine óga seo a chloisteáil agus iad ag caint faoina n-uaillmhianata dá scoil iontach.  Ní raibh amhras dá laghad orm go raibh muid ag bualadh le ceannairí na todhchaí.  Beidh na daltaí sin i measc na céadta rannpháirtithe le linn sheachtain Scoileanna Ildánacha.  Is é téama na bliana seo ná Tá Beocht na Cruthaitheachta Anseo! agus tá súil agam go dtiocfaidh tú isteach linn an tseachtain seo chun machnaimh a dhéanamh maidir le cá bhfuil beocht na cruthaitheachta duitse. 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir