San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ – Taighde ar Mheon an Phobail
Aosdána
Guth na hóige - déan do dhea-chleachtas a roinnt
Nollaig Casey ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2021 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Nuachtlitir RAISE
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao ar léirithe spéise le haghaidh saineolaithe do phainéal Phríomhchathair Chultúir na hEorpa – spriocdháta an 31 Nollaig 2020
Nuacht ón bPobal
Tá glao ar iarratais fógartha ag Féile Lárshamhraidh Chorcaí le haghaidh deiseanna spreagúla d’ealaíontóirí
Fhéile Scannán Fastnet ‘Dámhachtain Puttnam’
Oifigeach Forbartha le Music Generation (Liatroim)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seothaispeántas + Seoladh poiblí don tionscnamh Across Borders – Across the Board Creative Europe 2017–2019
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 pm, Déardaoin, 4 Feabhra 2021

Is féidir iarratais a chur isteach ón 5 Eanáir 2021.

Is é cuspóir na Dámhachtana Markievicz ná tacú leo seo a leanas:

­             onóir a thabhairt don Chuntaois Constance de Markievicz mar an chéad bhean a toghadh chun parlaiminte; agus chun

­             tacaíocht a chur ar fáil d’ealaíontóirí as gach cúlra agus seánra am agus spás a chur i leataobh le saothar nua ina léirítear ról na mban sa tréimhse a chumhdaítear le Deich mBliana na gCuimhneachán agus ina dhiaidh sin a fhorbairt

Gheobhaidh na daoine a bhuafaidh Dámhachtain Markievicz €20,000 an duine agus bronnfar an dámhachtain ar suas le cúigear gach bliain. Cuirfear fáilte roimh iarratais chomhpháirteacha.

Déanann an Chomhairle Ealaíon an dámhachtain seo a riar thar ceann na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus tá sí oscailte, trí ghairm phoiblí, d’ealaíontóirí atá ag obair sna seánraí ealaíon go léir a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo. Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí úsáid a bhaint as Seirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon.

Foilseofar treoirlínte ar an rannán maoiniú atá ar fáil dár suíomh gréasáin i lár mhí na Nollag.