San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhdháil Óige Ildánach 2021
Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)
Tuarascáil Benson
Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020
An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?
Réamhléiriú de ‘Entaglement’, taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann sa Veinéis
Breac síos an dáta! Clinic Eolais ar líne atá ag teacht aníos maidir le dámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2021
Seisiún faisnéise i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre sa litríocht: Dámhachtain Lúfaireachta na Comhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An Scéim um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach
Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2021 - 15 Aibreán
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Ghairmeacha Oscailte 2022
Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2022
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Seachtain Scoileanna Ildánacha
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021

Beidh an Chomhairle Ealaíon ag reáchtáil clinicí ar líne an 23 agus 26 Aibreán 2021 le forbhreathnú a chur ar fáil ar an tionscnamh Scoileanna Ildánacha agus le faisnéis a sholáthar faoin gcaoi iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021, a dhúnfar le haghaidh iarratas an 6 Bealtaine 2021.  Reáchtálfar na clinicí d’ionadaithe Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna, Scoileanna Speisialta agus Ionaid Ógtheagmhála ar spéis leo a bheith rannpháirteach i Scoileanna Ildánacha ó Mheán Fómhair 2021. 

 

Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Tacaíonn tionscnamh na Scoileanna Ildánacha le scoileanna/le hionaid leis na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol na leanaí agus na ndaoine óga. Tar éis próisis iomaíoch, meaitseálfar scoileanna/ionaid rannpháirteacha le Comhlach Cruthaitheach a oibreoidh leo chun anailís a dhéanamh ar a rannpháirtíocht reatha leis na healaíona agus leis an gcruthaitheacht. Agus é seo á úsáid, cruthaíonn gach scoil/ionad Plean Scoileanna Ildánacha inbhuanaithe ina dtarraingeofar ar raon deiseanna sa scoil/ionad agus sa phobal níos leithne.

 

Reáchtálfar mar seo a leanas na clinicí faisnéise ar líne:

Dé hAoine 23 Aibreán 2021 11:00 – 12.00

Clinic Ghaeilge do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileannaClárú anseo

 

Dé hAoine 23 Aibreán 2021 15:30 – 16.30

Clinic Bhéarla do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna Clárú anseo

Dé Luain 26 Aibreán 2021 11.00 – 12.00

Clinic Bhéarla do Scoileanna SpeisialtaClárú anseo

Dé Luain 26 Aibreán 2021  15:30-16.30

Clinic Bhéarla do na hIonaid ÓgtheagmhálaClárú anseo

 

 

Clárú

Eagraítear clárú chun freastal ar na clinicí ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce, agus dúnfar an clárú Dé Céadaoin 21 Aibreán 2021.

 

 

Le haghaidh treoirlínte le hiarratas a dhéanamh, agus faisnéise faoin gclár Scoileanna Ildánacha féach anseo