San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Léacht bhliantúil de chuid an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An Irishwoman Abroad: Maeve Brennan Goes Mad in New York
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2016: Iarratasóirí ar éirigh leo
Ceiliúradh lá breithe do artsandhealth.ie
Karan Casey ceaptha ina hEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2016-17 i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Osclaíonn Ciste Gníomhaíochta Cláir DÓLO an 1 Samhain 2016
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar cheoltóirí
Deis fostaíochta do Stiúrthóir ar Ionad Ealaíon an Droichid
IN CONTEXT 4 - IN OUR TIME: Gairm oscailte ar Chlár Nua Coimisiún
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
IN CONTEXT 4 - IN OUR TIME: Gairm oscailte ar Chlár Nua Coimisiún

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas trína clár ealaíne poiblí do 2016-2019, IN CONTEXT 4 - IN OUR TIME, ó ealaíontóirí agus ó chleachtóirí ealaíne le bheith páirteach sa clár spreagúil coimisiún seo.


Tá mar aidhm le IN CONTEXT 4 - IN OUR TIME clár ealaíne poiblí a fhorbairt a bheidh ina lárphointe agus ina chatalaíoch don athrú. Clár trína gcruthófar naisc agus comhoibriú idir limistéir eile an chontae agus idir ealaín agus daoine.

Trí IN CONTEXT 4 - IN OUR TIME, deimhneofar ‘ról an ealaíontóra mar shaoránach’ agus ‘ról an ealaíontóra mar cheannaire’ trí iarraidh ar ealaíontóirí todhchaí a spreagadh don Chontae a bhaineann le mórtas ceantair, le baint leis an bpobal, agus le feasacht shibhialta. Ba mhaith linn go ndéanfadh an clár seo machnamh ar stair an chontae, go mbeadh feasacht ann ar chineálacha éagsúla lucht féachana agus éisteachta, éagsúlacht, agus go ndéanfaí iniúchadh ann ar an mbarr feabhais i ngach disciplín ealaíne agus foirm ealaíne.

​​

Spriocdháta: 12pm Dé hAoine, an 2 Nollaig 2016.

 

​Íoslódáil an Treoir d’Ealaíontóirí agus na Téarmaí agus Coinníollacha anseo​

 

IN CONTEXT 4- IN OUR TIME: Lá Faisnéise – 19 Deireadh Fómhair 2016


​Reáchtálfar cruinniú faisnéise d’ealaíontóirí, scríbhneoirí, déantóirí scannán, ceoltóirí, stiúrthóirí ealaíne, coimeádaithe, léiritheoirí cruthaitheacha, grúpaí ealaíon agus cultúir, agus grúpaí pobail.

 

Déanfar cuir i láthair éagsúla agus reáchtálfar seisiún ceisteanna agus freagraí mar chuid lárnach den chruinniú seo. Is i RUA RED, Ionad Ealaíon Átha Cliath Theas, Tamhlacht a bheidh an cruinniú ar siúl Dé Céadaoin, an 19 Deireadh Fómhair 2016, ag 10.30am.

 

Déan teagmháil le info@incontext4.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver