San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár imeachtaí beo le Culturefox: dear do cheann féin
An Chomhairle Ealaíon agus UCC a lorg chun Ealaíontóir Traidisiúnta cheapadh Cónaitheach 2015/16 .
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5.30pm, Déardaoin, an 16 Iúil 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtain chamchuairte Ignite
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Clár imeachtaí beo le Culturefox: dear do cheann féin

Seo an méid atá nua ag Culturefox an mhí seo.

 

Anois, is féidir leat clár saincheaptha imeachtaí a dhearadh, agus a chur le do shuíomh féin NÓ ar leathanach ‘my.culturefox.ie’.

 

Is gairid go lainseálfaimid ‘Teilifís Culturefox’, chun réamhbhlaiseadh imeachtaí a chraoladh -- uaslódáil físeán i gcomhair na n-imeachta atá ar siúl agat agus cabhróimid leat an scéal a scaipeadh.

 

Más eagraíocht a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon thú – nó más mian leat do chuid a dhéanamh ar son na n-ealaíon – íoslódáil an leagan NUA den fhógra ó shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon agus priontáil mar chuid den chlár é.

 

 Dear agus lainseáil clár imeachtaí le do bhranda féin saor in aisce ag my.culturefox.ie:

 

Is áis den scoth í sin le haghaidh eagraíochtaí cultúrtha, ionad, féile nó fiú banna ceoil a bhfuil suíomh gréasáin acu cheana agus a bhfuil fonn orthu imeacht atá liostaithe ar Culturefox a chur leis an suíomh. (Ná bí buartha mura bhfuil do shuíomh Gréasáin féin agat; cuirfimid leathanach imeachtaí ar fáil duit).

 

Is é an rud is tábhachtaí ná cinneadh a dhéanamh i dtaobh na cineálacha imeachtaí a bhfuil tú ag iarraidh a thaispeáint. Seo na roghanna atá ann maidir leis an gcineál imeachtaí a phiocfar, imeachtaí:

 

- de réir ionaid

- de réir contae

- de réir ceantair (úsáid an uirlis ar líne chun bosca a tharraingt timpeall an cheantair ar an mapa)

- de réir seánra (m.sh. ceol)

- de réir eochairfhocail (m.sh. #WicklowFest)

 

Cuir i gcás go bhfuil féile cheoil gormacha á reáchtáil agat i dTamhlacht, tá suíomh gréasáin agat ach níl an t-am agat do leathanach imeachtaí féin a thógáil. Níl le déanamh ach eochairfhocal a roghnú ar Culturefox (mar shampla ‘T-Blues’); sínigh isteach in my.culturefox.ie; scag imeachtaí de réir an eochairfhocail; úsáid an luch chun an dearadh a chruthú agus slacht a chur ar do chuid imeachtaí; agus cliceáil chun líne chóid html a ghiniúint agus scaoil isteach i gcorp do shuímh ghréasáin féin é.

 

Ansin, lig do scíth agus cuirfidh Culturefox do chuid imeachtaí uile ar do leathanach – beidh an maisiú ag teacht le lógó agus brandáil d’eagraíochta féin.

 

Mura bhfuil suíomh gréasán agat, agus má shocraíonn tú ár suíomh gréasáin a úsáid, uaslódáil do lógó, roghnaigh do chuid imeachtaí, dathanna agus an dearadh mar a luaitear thuas, agus taispeánfar gach imeacht ar my.culturefox.ie/T-Blues, mar shampla, chomh maith le do dhearadh féin chun slacht a chur ar do chuid imeachtaí; agus cliceáil chun líne chóid html a ghiniúint agus scaoil isteach i gcorp do shuímh ghréasáin féin é.

 

Tabhair faoi deara: Tá an ghné seo saor in aisce d’eagraíochtaí neamhbhrabúis agus daoine aonair amháin. I gcás suíomhanna gréasáin a dhíolann fógraíocht nó a dhéanann brabús, déan teagmháil linn chun téarmaí ceadúnais a phlé – seans nach n-iarrfar airgead uait ach beimid ag iarraidh cabhair éigin uait chun na healaíona a chur chun cinn! 

 

An bhfuil tú réidh chun teilifís Culturefox a úsáid?

 

Is eol don saol i réimse na healaíne go dtabharfar i bhfad níos mó airde ar na himeachtaí atá ar bun agat má úsáideann tú réamhbhlaiseadh físeáin – ní hamháin ar ríomhairí ach feicfear iad ar tháibléid agus fóin phóca chomh maith. Is iomaí duine i réimse na n-ealaíon atá ag uaslódáil nó ag cur nasc le físeán agus iad ag cur imeachtaí le Culturefox le cúpla mí anuas.

 

Faoi mar atá sé ráite againn i nuachtlitir mhí Bealtaine, d’iarr an Chomhairle Ealaíon ar an Institute of Local Television cabhrú le heagraíochtaí ealaíne a gcuid oibre a chur chun cinn sa chaoi sin. Tá siad i mbun oibre cheana féin, ag obair le heagraíochtaí ealaíon ar fud na tíre ag déanamh físeán, ag cur oiliúint/meantóireacht ar fáil dóibh agus ag cabhrú leo físeáin réamhbhlaiste agus gearrthóga maidir le himeachtaí atá le teacht a dhéanamh agus eagarthóireacht a dhéanamh orthu.

 

Níos déanaí sa mhí seo, lainseálfaidh Culturefox a rannán físeáin féin, ina bhféadfaidh gach duine blas a fháil ar na himeachtaí ealaíne atá le teacht. Taispeánfar gach físeán atá uaslódáilte nó atá nasctha le himeacht ar Culturefox ansin, agus féadfar físeáin chultúrtha a chur isteach chomh maith – idir mhúsaeim, thaispeántais gailearaí, fhéilte, cheolchoirmeacha rac-cheoil agus léiriú ceoldrámaí.

 

Beidh an rannán físeán á chur chun cinn againn trí Culturefox, agus beidh sé níos éasca ar dhaoine na físeáin is áil leo a chomhroinnt ar na meáin shóisialta.

 

Mar sin, más tionscnóir ealaíona thú, agus tú ag iarraidh do chuid imeachtaí a thaispeáint ar theilifís Culturefox, ba cheart duit díriú ar do chuid gearrthóg físeán gan mhoill.

Ar scáth a chéile a mhaireann na healaíona: rith an fógra nua Culturefox i do chlár féin

 

Is eol do chuid mhór daoine gur fhorbair an Chomhairle Ealaíon Culturefox chun an scéal a scaipeadh maidir leis an raon leathan gníomhaíochta ealaíne agus cultúrtha a bhíonn ar siúl gach lá in Éirinn agus ag ealaíontóirí Éireannacha thar lear.

 

Táimid fíor-bhródúil as an áis sin a bheith ar fáil saor in aisce -- ach nílimid rómhór chun cabhair a iarraidh uait chun an tseirbhís a chur chun cinn.

 

Má fhaigheann d’eagraíocht maoiniú ón gComhairle Ealaíon – nó más mian leat do chuid a dhéanamh chun na healaíona a chur chun cinn – cuir fógra maidir le Culturefox isteach i do chlár nó d’fhoilseachán.

 

Íoslódáil an leagan NUA den fhógra Culturefox ó shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon. Tá fógraí atá réidh le priontáil ar fáil sna formáidí A4, A5 agus DL, agus má tá riachtanas ar leith agat maidir le méid nó téacs nach sásaítear leis na leaganacha seo, seol iarratas chuig Joe Stuart, Ceann Preasa & Cumarsáide: joe.stuart@artscouncil.ie

Email Newsletter Software by Newsweaver