English Version

Ailt
Niall Vallely ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2014-15 ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Saothar nua le léiriú faoin scéim SPLANC!

An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Ciste Gníomhaíochta Cláir do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas

An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach

Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí 17 Deireadh Fómhair..

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


Naisc chuig Suíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon
nuachtlitir
Imleabhar 12 Eagrán 13 Deireadh Fómhair 2014
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir

Faoi mar a ghéilleann an samhradh do thráthnónta an fhómhair, feiceann eagraíochtaí ealaíon agus ealaíontóirí ar fud na tíre torthaí a gcuid clárphleanála.  Tá pléisiúr i ndán don lucht féachana agus tig leo a bheith ag súil le scoth na n-ealaíon, i ngach foirm, sna míonna amach romhainn. Tá an Chomhairle Ealaíon bródúil as tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na héiceolaíochta beoga sin. Níos tábhachtaí fós, tá creidiúint ollmhór tuillte acu siúd a chuireann saothar spreagúil ar fáil. Slat tomhais é ar thallann, ar theacht aniar agus ar dhiongbháilteacht an phobail ealaíon.

Culturefox a bhfuil uasghrádú déanta air, agus a sheol an Chomhairle Ealaíon le déanaí, ina leagan nua den treoir imeachtaí ealaíon saor in aisce ar líne ar bhain an dúrud eagraíochtaí agus daoine úsáid aisti le roinnt blianta anuas. Agus é athdheartha go hiomlán, cabhróidh Culturefox le daoine ar fud na tíre teacht ar imeachtaí ealaíon agus cultúir den scoth in aice leo trína shonraíochtaí teicniúla ar luas lasrach agus trína dhearadh soiléir glan. Anuas ar leas a bhaint as ard-inniúlachtaí grianghrafadóireachta agus físeáin chun blaiseadh a fháil den eispéireas atá le fáil, agus raon gnéithe nua, lena n-áirítear cuardach sofaisticiúil, féadann úsáideoirí Culturefox é a chur in oiriúint go speisialta dóibh féin. Má dhéanann siad leabharmharcáil ar imeacht spéise atá le teacht, gheobhaidh siad meabhrúchán ‘deiridh’ i bhfoirm ríomhphoist sula dtiocfaidh deireadh leis an imeacht. Is fusa teacht ar chláir ealaíon anois ná mar a bhí sé riamh anuas.  Gabhaimid buíochas ar leith le Independent.ie as comhpháirtíocht a dhéanamh leis an gComhairle Ealaíon ar Culturefox, agus le Don Wycherley as an suíomh a sheoladh. 

Is tábhachtach don Chomhairle Ealaíon na healaíona in Éirinn a cheangal leis an domhan mór. Mar sin de, is ábhar áthais é comhghairdeas a dhéanamh le Create, an ghníomhaireacht forbartha náisiúnta i gcomhair na n-ealaíon comhpháirteach, as comhiarratas rathúil na hEorpa Cruthaithí le heagraíochtaí comhpháirtíochta Eorpacha eile.  Tá an togra uaillmhianach le heagraíochtaí ealaíon sa Bhreatain, san Ungáir, sa Spáinn, san Fhionlainn agus sa Ghearmáin ina thogra ceannródaíoch d’eagraíocht ealaíon Éireannach, toisc gurb é seo an méid maoinithe is mó a fuarthas ó chistí cultúrtha Eorpacha do thionscadal faoi cheannas eagraíocht chultúrtha Éireannach.  Bronnadh os cionn €1.4m ar an togra chun comhpháirtíocht ar fud na hEorpa a bhunú chun deiseanna gairmiúla agus oiliúint d’ealaíontóirí comhoibritheacha a bhreisiú.  Cuirfidh an Clár Comhpháirtíochta Ealaíon COLLAB (CAPP) tús le clár trasnáisiúnta uaillmhianach le seachadadh thar thréimhse 46 mí.

 

Ar deireadh, críochnóidh glacadh na n-iarratas de chuid na Comhairle Ealaíon, a tosaíodh an 9 Meán Fómhair, dár bpríomhchláir deontais airgid (i.e. Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontais le haghaidh Clár Bliantúil) an 10 Deireadh Fómhair. Cuimhnigh nach mbeimid in ann glacadh le hiarratais tar éis 5.30pm an 10 Deireadh Fómhair 2014.

Le dea-mhéin,

 

Orlaith McBride

Stiúrthóir


Niall Vallely ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2014-15 ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta (UCC), agus leis an Scoil Ceoil agus Amharclannaíochta (UCC), ceapachán Niall Vallely, taibheoir agus cumadóir a bhfuil cáil idirnáisiúnta air, mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh 2014-15.


Léigh tuilleadh


Saothar nua le léiriú faoin scéim SPLANC!

D’fhógair TG4 agus an Chomhairle Ealaíon go bhfuil saothar nua suntasach le coimisiúnú  agus le léiriú don scáileán, bunaithe ar fhilócht Mháire Mhac an tSaoi.    Roghnaíodh an togra nua  le  Paula Kehoe ón gcomhlacht Saoi Media, de thoradh an chomórtais oscailte a heagraíodh i dtús na bliana.  Sa saothar atá beartaithe, fiosrófar agus léireofar samhlaíocht liteartha Mhac an tSaoi mar a fheictear í don fhile agus scoláire Louis de Paor agus an t-ealaíontóir feidhmíochta  Maureen Fleming.


Léigh tuilleadh


An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Is é an spriocdháta don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair Déardaoin an 4 Nollaig ag 5.30pm. Osclaíonn an t-iarratas ar an 4 Samhain.


Léigh tuilleadh


Ciste Gníomhaíochta Cláir do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas

Is é aidhm an Chiste Gníomhaíochta Cláir (CGC) ná cuidiú leis an earnáil Daoine Óga, Leanaí agus Oideachais le costais gné amháin nó níos mó de chlár ealaíonta atá beartaithe le haghaidh 2015. Níl sé i gceist go dtacódh an Ciste Gníomhaíochta Cláir le príomhchostais ná le costais riaracháin na heagraíochta.


Léigh tuilleadh


An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon an painéal roghnúcháin a fhógairt le haghaidh na chéad ócáide den Laureate i gcomhair ficsean Éireannach.


Léigh tuilleadh


Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon

Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon do mhí Dheireadh Fómhair.


Léigh tuilleadh


Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

An mhí seo, fógraíonn an Oifig Cultúir torthaí na hÉireann faoi fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí go dtí seo.  Cuirimid roinnt eolais ar fáil faoi Atelier Eorpach le haghaidh Bainisteoirí Féile Óga chomh maith.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver