San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
The Readers’ Voice
RAISE: Tá Kieran McSweeney ceaptha ag an gComhairle Ealaíon i ról mar Chomhairleoir Infheistíochta Príobháidí.
2023: Iardhearcadh na Todhchaí
Cuairt staidéir ó Bhainisteoirí Ionad Ealaíne na hAfraice Theas chun na hÉireann
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair na Gairme Oscailte 2017
Nuacht ón bPobal
Comhaltacht Scríbhneora do Leanaí
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
The Ultimate Cookbook for Cultural Managers – Taxation of Artists in an International Context
Cad é a shíleann tú faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach? Cén chaoi ar féidir é a fheabhsú?
Gairmeacha reatha ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí
Gairmeacha reatha ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí

Spriocdháta: Déardaoin, an 6 Aibreán 2017 ag 12:00, am na Bruiséile (11:00, am na hÉireann)

Féadfaidh eintitis comhordaithe a bhfuil deich mballeagraíocht acu ar a laghad i ndeich dtír rannpháirteacha éagsúla ar a laghad iarratas a dhéanamh air.  Is iad príomhchuspóirí sonracha an tsnáithe seo cómhaoiniú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí a bhfuil mar aidhm leo:

  • forbairt na tallainne atá ag teacht chun cinn a chothú agus soghluaisteacht thrasnáisiúnta na n‑imreoirí cultúrtha agus cruthaitheacha agus scaipeadh saothar a spreagadh;
  • cur le haitheantas agus feiceálacht ealaíontóirí agus cruthaitheoirí a bhfuil tiomantas láidir acu i dtéarmaí cláir Eorpacha trí ghníomhaíochtaí cumarsáide agus straitéis brandála lena n-áirítear, nuair is cuí, lipéad cáilíochta Eorpach a chruthú.

Is féidir treoirlínte iomlána le haghaidh Tacaíochta d’Ardáin Eorpacha a íoslódáil anseo.

Samplaí de na tionscadail ar tacaíodh leo faoin snáithe seo:  Mol atá in Aerowaves don fhionnachtain damhsa san Eoraip agus tá comhpháirtithe acu i 33 tír (lena n-áirítear Féile Dhamhsa Bhaile Átha Cliath).  Sainaithníonn an t‑ardán an saothar nua cumasach de chuid ealaíontóirí damhsa atá ag teacht chun cinn agus ansin cuireann sé chun cinn é trí thaibhithe trasteorann.

An bhfuil spéis agat a bheith páirteach in Ardán Eorpach?  Ó am go chéile, faighimid iarratais ó eintitis comhordaithe ag lorg léirithe spéise ó eagraíochtaí ealaíon agus cultúir a bhfuil spéis acu a bheith páirteach in ardán den sórt sin.  Abair linn dá mba mhaith leat fógraí a fháil faoi na hiarratais sin.  Tá iarratais uathu seo a leanas againn faoi láthair:

Comhpháirtithe Éireannacha á lorg ag eagraíocht amharclannaíochta Ghréagach (amharclanna agus eagraíochtaí amharclannaíochta; ranna ealaíon i gcoláistí agus in ollscoileanna) – is é an aidhm a bheidh leis an ardán malartú idir lucht cruthaithe ó na hamharclannaíochta agus na taibhealaíona le teicnící nua a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna sóisialta tríd an amharclannaíocht agus trí chineálacha éagsúla ealaíon.  Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le cedculture@artscouncil.ie.

 

Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht

 

Ní hamháin go n-eagraímid ár gcuid imeachtaí féin, ach is minic a thugtar cuireadh do Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir chun labhairt ag imeachtaí trasna na tíre. Léiríonn an Oifig Cultúir deiseanna maoiniúcháin an Aontais Eorpaigh atá ar fáil faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach, agus tugann sí comhairle faoin gcaoi a dtógtar comhpháirtíochtaí agus a bhforbraítear tionscadail Eorpacha.

 

Má tá sé ar intinn ag d’eagraíocht comhdháil, seimineár, ceardlann nó cruinniú comhpháirtithe a reáchtáil a mbeadh rannpháirtíocht nó freastal na hOifige Cultúir tairbheach dó nó di, déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie

 

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver