San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuirfear léacht an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, ‘The Lives of the Saints’, i láthair in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste
Tá Close Encounter: Meetings with Remarkable Buildings ar ais in Éirinn ó Biennale na Veinéise chun camchuairt a dhéanamh timpeall na tíre Tá an taispeántas ar cheann de na taispeántais is mó de thallann ailtireachta na hÉireann
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin), Coláiste na hOllscoile Corcaigh 2019-2020
Fógraíonn Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon Gairmeacha Oscailte ar Léirithe Spéise le haghaidh an 17ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta, La Biennale di Venezia, 2020.
Spriocdhátaí atá ag teacht aníos
Nuacht ón bPobal
Stiúrthóir/Príomhfheidhmeannach Gníomhach Áras na Scríbhneoirí (50 seachtain ó mhí Iúil 2019)
DEIS FOSTAÍOCHTA: Music Generation – Ceann Foirne don Roinn Cáilíochta, Tacaíochta agus Forbartha
Fóram do Léiritheoirí Litríochta
TAKING TIME: An Appreciation of Irish Craft
FRESH STREET#3 | 22 – 24 Bealtaine
NEST 2019
Togra: Ar chóir dúinn eagla a bheith orainn roimh an algartam? Intleacht shaorga a iniúchadh
Club Leabhar na Bealtaine – Éilís Ní Dhuibhne i mbun Comhrá
Takin' the Mic Ócáid Dhátheangach ag ILFD le Marcus Mac Conghail agus Nicole Flattery
Cuir saothar isteach chuig Aonach Úrscéalta 2020
TAKING TIME: An Appreciation of Irish Craft

Le saothair ó Emma Bourke, Róisín de Buitléar, Conor Kelly (SNUG), Chaim Factor, Joe Hogan, Bernadette Madden, Jane Murtagh, Liz Nilsson, Kate O’Kelly, One Strong Arm, Hanna Van Aeist agus Sasha Sykes.

14 Aibreán – 9 Meitheamh 2019, Gailearaí na Cathrach, dlr Lexicon

Is cúis áthais do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, le tacaíocht ón gClár Éire Ildánach, TAKING TIME: An Appreciation of Irish Craft, a fhógairt. Is taispeántas de cheardaíocht Éireannach é seo i gcomhar le Men’s Shed Network agus an coimeádaí Orlaith Ross.

Beidh saothair ann ó dháréag Éireannach atá bunaithe nó ag teacht chun cinn mar cheardaí. Léirítear in Taking Time: An Appreciation of Irish Craft, an luach iontach a bhaineann le ceardaíocht agus déantar na ceardaithe a n-éiríonn leo gné mhachnaimh a chur ina saothar a chomóradh chomh maith. Tá an taispeántas seo mar thoradh ar obair a rinne baill den ghrúpa Men’s Shed leis an gcoimeádaí Orlaith Ross thar imeacht sé mhí.  Ghlac an grúpa páirt i raon leathan ceardlann agus taispeántas agus bhí siad seo mar bhonn eolais ag an bpróiseas coimeádaíochta. Spreagadh na fir le trí théama a roghnú le bheith mar bhunús an taispeántais, agus roghnaíodh am agus scil; áilleacht na filíochta; agus an dúlra.

Rinne na fir machnamh ar oidhreacht cheardaíochta na hÉireann agus iad ag roghnú na saothar ceardaíochta agus bhí an oidhreacht sin mar spreagadh do bhealaí nua le hobair cheardaíochta a dhéanamh, agus tá sé seo le feiceáil go ríshoiléir in obair an chaoladóra Joe Hogan, an déantóra criadóireachta Kate O’Kelly agus an ealaíontóra gloine Róisín de Buitléar.  Roghnaíodh obair shaincheaptha de chuid Chaïm Factor, ón déantóir troscáin Conor Kelly (SNUG), agus de chuid na healaíontóirí teicstíle Liz Nilsson agus Bernadette Madden, mar gheall go mbaineann gné mhachnaimh leo, a iarrann ar an lucht féachana stopadh agus machnamh a dhéanamh.  Déantar modhanna traidisiúnta le rudaí a dhéanamh a chomóradh sa phrintéir clóbhuailte a rinne Dave Darcy agus ba ghné thábhachtach í seo sa phróiseas roghnúcháin chomh maith.  Sa deireadh, déantar fiosrúchán ar an dúlra i mbealaí éagsúla le hábhair difriúla sna saothar ón ealaíontóir miotalóireachta Jane Murtagh, ón dealbhóir Sasha Sykes, ón gcaoladóir Hanna Van Aelst agus ón ealaíontóir gloine Emma Bourke, ina léirítear áilleacht agus cáiréis an domhain nádúrtha agus lena gcuirtear gné eile leis an taispeántas.  Is meabhrúchán tráthúil é an raon saothar a bheidh ar taispeáint mar chuid den taispeántas ar an luach iontach a bhaineann le ceardaíocht sa domhan comhaimseartha.

Téann Clár Foghlama leis an taispeántas chomh maith. Rinne Bairbre-Ann Harkin agus Tunde Toth an clár a comhordú agus beidh comhráite, ceardlanna, taispeántais agus camchuairteanna le healaíontóirí a bhfuil a saothair ar taispeáint mar chuid den chlár. Liz Nilsson agus Chaim Factor agus Dave Darcy, One Strong Arm.  Beidh comhrá ag an dearthóir troscáin Conor Kelly (SNUG) agus iriseoir de chuid an Irish Times Sylvia Thompson ag Meet the Maker Talk: Defying Fast Furniture Culture, Déardaoin, 23 Bealtaine, 6.30 pm-7.30 pm sa Dánlann in dlr Lexicon.

Buíochas le Men’s Shed Network agus leis an gClár Éire Ildánach.

Osclóidh TAKING TIME: An Appreciation of Irish Craft don phobal an 14 Aibreán agus beidh sé ar siúl go dtí an 9 Meitheamh 2019 ag Gailearaí na Cathrach, dlr Lexicon, Dún Laoghaire.  Chun tuilleadh eolais nó íomhánna a fháil, téigh i dteagmháil le Ciara King nó Máire Davey: cking@dlrcoco.ie nó glaoigh ar Oifig Ealaíon dlr (01) 236 2759.