San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte roimh eagrán na Bealtaine dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seolann an Chomhairle Ealaíon “Beartas Ealaíon Idirnáisiúnta 2022 - 2025” nua
Scoil Samhraidh Ealaíontóir sa Phobal 2022 maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach
Cónaitheacht an Ealaíontóra sa Phobal le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Áiteanna Ildánacha, Tuaim
Clár Bealtaine In the Open / Faoin Spéir
Bailíonn baill nua Aosdána le chéile ag an gComhairle Ealaíon
Seoladh Céim 4 Chlár RAISE
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais Spriocdháta Babhta 1 2022
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 09 Meitheamh 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, 23 Meitheamh 2022
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2023: Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2022, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
GAIRMEACHA OSCAILTE -- RESONATE: Cónaitheachtaí Ealaíontóirí Music Network
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 oscailte d’iarratais
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’ionaid Ógtheagmhála faoi conas iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2022
Seachtain na Scoileanna Ildánacha 9 -13 Bealtaine, 2022 – Tá Beocht na Cruthaitheachta Anseo!
Comhairleoir Ghuth na hÓige do thionscnamh na Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Aeráid agus Cultúr_Béim ar Ghlas
Scoil Samhraidh Ealaíontóir sa Phobal 2022 maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach

Tá áthas ar Create agus Counterpoints Arts an cúigiú Scoil Samhraidh Scéim an Ealaíontóra sa Phobal maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach a fhógairt. Tá Scéim an Ealaíontóra sa Phobal faoi bhainistiú Create thar ceann na Comhairle Ealaíon. Beidh an scoil samhraidh idirdhisciplíneach ó thaobh curaclaim agus comhdhéanamh rannpháirtithe, láithreoirí agus éascaitheoirí de i bhfoirm chónaitheachta a chumasaíonn cur chuige comhoibríoch ‘smaoinigh agus déan', ag baint úsáid as ceardlanna cruthaitheacha, cás-staidéir chriticiúla agus chomparáideacha, meantóireacht duine le duine agus aoi-chainteoirí idirnáisiúnta lena n-áirítear coimeádaithe, lucht déanta beartas agus gníomhaithe. Beidh an Scoil ar siúl ar feadh cúig lá i mí Iúil, agus osclófar iarratais go luath i mí na Bealtaine.

Tá níos mó le léamh faoin Scoil Samhraidh maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach ar shuíomh gréasáin Create.