San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhdháil Óige Ildánach 2021
Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)
Tuarascáil Benson
Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020
An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?
Réamhléiriú de ‘Entaglement’, taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann sa Veinéis
Breac síos an dáta! Clinic Eolais ar líne atá ag teacht aníos maidir le dámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2021
Seisiún faisnéise i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre sa litríocht: Dámhachtain Lúfaireachta na Comhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An Scéim um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach
Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2021 - 15 Aibreán
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Ghairmeacha Oscailte 2022
Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2022
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Seachtain Scoileanna Ildánacha
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021
Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht

Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de na Scéimeanna Amharclannaíochta 8 Aibreán.  

 

An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta

Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta deis a thabhairt d’ealaíontóirí amharclannaíochta gairmiúla clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid ealaíon, le féilte, agus le húdaráis áitiúla. I ngach cás, déanfaidh an t-ealaíontóir amharclannaíochta gach a mbeidh i gceist leis an gclár oibre go sonrach a dhearadh i gcomhar le hionad nó féile ealaíon agus le húdarás áitiúil.

Beidh an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta ar oscailt do:

  • Ealaíontóirí amharclannaíochta gairmiúla nó eagraíochtaí amharclannaíochta a bhfuil cónaí orthu i bPoblacht na hÉireann agus a bhfuil tacaíocht thiomanta acu ó údarás áitiúil amháin agus ó ionad ealaíon amháin ar a laghad agus comhpháirtíocht le hionad ealaíon agus/nó féile amháin.
  • Údaráis áitiúla a bhfuil sé beartaithe acu cónaitheacht d’ealaíontóir amharclannaíochta gairmiúil a bhunú ag a bhfuil tacaíocht thiomnaithe ó ealaíontóir amharclannaíochta gairmiúil nó eagraíocht amharclannaíochta agus ionad agus/nó féile ealaíon amháin ar a laghad.

 

Is féidir teacht ar threoirlínte anseo

 

Scéim um Thaighde agus Fhorbairt Amharclannaíochta

Is éard is aidhm leis an Scéim um Acmhainní Amharclannaíochta agus Forbairt ar an Amharclannaíocht bonneagar comhoibríoch a fhorbairt lena gcuirtear dea-chleachtas chun cinn i dtaca le saothar agus cleachtas ealaíontóirí amharclannaíochta a fhorbairt, a léiriú agus a scaipeadh ar fud na hÉireann.

Cuireann iarratasóirí clár acmhainne agus/nó forbartha ina mionsonraítear an bonneagar, na hacmhainní agus an saineolas a chuirfidh siad ar fáil, mar aon le sonraí faoin dóigh a roghnóidh siad na healaíontóirí agus na compántais rannpháirteacha agus an chaoi a rachaidh an roinnt acmhainní chun sochair d’ealaíontóirí amharclannaíochta ar bhonn inbhuanaithe.

Glacfar le hiarratas ó eagraíochtaí amharclannaíochta agus ó eintitis amharclannaíochta ar féidir leo léiriú a dhéanamh ar a bhfuil déanta acu go dtí seo agus ar an réimse leathan acmhainní atá ar fáil dóibh, lena n-áirítear comhpháirtíocht le heagraíocht amharclannaíochta amháin ar a laghad a mhaoiníonn an Chomhairle Ealaíon. Ba chóir go mbeadh sé mar aidhm leis an togra tacaíocht struchtúrtha a thabhairt do shaothar agus/nó do shlí bheatha ealaíontóir gairmiúil amharclannaíochta.

 

Is féidir teacht ar threoirlínte anseo