San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach in 2017 ar oscailt anois i gcomhair áirithintí
The Readers’ Voice
Soláthar Comhairleoirí Ealaíon
2023: Iardhearcadh na Todhchaí agus EALAÍN: 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta
Scéim Meantóireachta do Scríbhneoirí Ceoil
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht
Spriocdháta: Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2017 ar oscailt anois
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Spriocdháta: Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2017 ar oscailt anois

Tá an scéim atá á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus á bainistiú ag Arts & Disability Ireland dírithe go sonrach ar ealaíontóirí aonair faoi mhíchumas ionas go mbeidh siad in ann saothar nua uaillmhianach a chruthú.

Tá trí shnáithe sa scéim ina n-áirítear Saothar Nua (dhá dhámhachtain suas le €8,000 an ceann), Meantóireacht (cúig dhámhachtain suas le €2,000 an ceann) agus Oiliúint (trí dhámhachtain suas le €1,000 an ceann). Tugann an scéim deis d’ealaíontóirí an méid seo a leanas a dhéanamh: ceangal le cleachtóirí nó le hionaid eile; a gcleachtas a athrú; ‘céim chun tosaigh’ a thógáil ó thaobh raoin agus scála de; lucht leanúna nua a aimsiú; agus dul i mbun meantóireachta agus oiliúna.

Clinicí Faisnéise
Beidh clinicí faisnéise á n-óstáil ag Arts & Disability Ireland sna háiteanna seo a leanas: Gaillimh, Corcaigh, Cill Chainnigh, Baile Átha Cliath, Luimneach agus Liatroim.

  • Gaillimh, Dé Luain, an 27 Márta ag 3.00 p.m. i Halla na Cathrach
  • Corcaigh, Dé Luain, an 3 Aibreán ag 3.00 p.m. in Eaglais Naomh Peadar
  • Cill Chainnigh, Déardaoin, an 6 Aibreán ag 3.00 p.m. in Kilkenny Ormonde Hotel
  • Baile Átha Cliath, Dé hAoine, an 7 Aibreán ag 2.00 p.m. in The Ark
  • Luimneach, Dé Luain, an 10 Aibreán ag 2.00 p.m. i nDánlann Chathair Luimnigh
  • Liatroim, Dé Céadaoin, an 12 Aibreán ag 2.00 p.m. in The Dock

Chun freastal seol RSVP chuig info@adiarts.ie

Is inrochtana d’úsáideoirí cathaoireacha rothaí atá gach ceann de na hionaid tionóil. Cuirfear ateangaireacht i dTeanga Chomharthaíochta na hÉireann agus téacs go teanga ar fáil ag clinic faisnéise Bhaile Átha Cliath an 7 Aibreán in The Ark.
Má tá aon riachtanais bhreise agat maidir le rochtain téigh i dteagmháil linn le do thoil.

An próiseas iarratais agus an spriocdháta:

Is féidir na foirmeacha iarratais, na treoirlínte agus na cáipéisí faisnéise uile a íoslódáil anseo: www.adiarts.ie/connect

Ní mór foirm iarratais chomhlánaithe, mar aon leis an ábhar tacaíochta uile, a chur chuig info@adiarts.ie faoi 5.00 p.m. an 4 Bealtaine 2017. Caithfear WeTransfer a úsáid.

Tuilleadh faisnéise:

Déan teagmháil le Arts & Disability Ireland ar 01 850 9002 nó cuir ríomhphost chuig info@adiarts.ie.

The application forms and guidelines are available in English on request.

Spriocdháta do Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais: Déardaoin, an 4 Bealtaine 2017 ag 4.00 p.m.

Email Software by Newsweaver