San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Tionól Ginearálta Aosdána
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC
Comhráití na hOíche Cultúir
Téacs Nuachtlitreach
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Tionól Ginearálta Aosdána

Tionólfaidh Aosdána, an mheitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn, a Thionól Ginearálta Déardaoin, 7 Bealtaine 2020 in O’Reilly Hall, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Campas Belfield i gcomhpháirt le Coláiste na nEalaíon agus na nDaonnachtaí agus Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta, COBÁC. Is é seo an 41ú Tionól Ginearálta d’Aosdána.

 

Tagann comhaltaí Aosdána le chéile ag Tionól Ginearálta uair sa bhliain, chun comhaltaí nua a thoghadh, chun cúrsaí beartais agus nósanna imeachta a shocrú, chun athbhreithniú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí éagsúla Aosdána, agus chun plé a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann leis na healaíona agus le healaíontóirí sa tsochaí. Cumhdaítear imeachtaí an Tionóil Ghinearálta sna Buan-Orduithe.

 

Beidh Coláiste na nEalaíon agus na nDaonnachtaí ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh rannpháirteach sa Tionól Ginearálta agus beidh scoláirí sinsir Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta páirteach i seisiún an iarnóin a bheidh ar oscailt don phobal.