The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí Poiblí a nglacfaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach páirt iontu
Deimhniúchán ón gComhairle Ealaíon: Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Danny Denton ceaptha mar Scríbhneoir Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.
Seirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Glao Deiridh do Dhámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an gCultúr
Aonach Úrscéalta 2020 Áras na Scríbhneoirí
Reáchtálfaidh Arts & Disability Ireland agus The Kennedy Center From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an Cultúr idir an 11 agus an 14 Bealtaine 2020.
Bí le CREATE agus a gcomhpháirtithe Gailearaí Ealaíne Crawford (Corcaigh), Counterpoints Arts (Londain), Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí agus Heart of Glass (St Helens) le páirt a ghlacadh i Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach in 20
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Céadaoin, Meán Fómhair 25 .

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Imeachtaí Poiblí a nglacfaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach páirt iontu

Rachaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, Sebastian Barry, ar cuairt ar bhaile Seamus Heaney, i mBaile Eachaidh, Contae Dhoire, Dé Sathairn, 7 Meán Fómhair, i gcomhair léimh agus seisiún ceisteanna agus freagraí. Lean an nasc seo a leanas chun tuilleadh faisnéise agus ticéid a fháil: 

 

https://seamusheaneyhome.ticketsolve.com/shows/873606125Léigh a thuilleadh >>
Deimhniúchán ón gComhairle Ealaíon: Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Alan Gilsenan a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe i gcomhair 2019–2020.Léigh a thuilleadh >>
Danny Denton ceaptha mar Scríbhneoir Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuiltear tar éis an t-úrscéalaí Danny Denton a cheapadh mar Scríbhneoir Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh.  Tá an ról mar Scríbhneoir Cónaithe cómhaoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh.Léigh a thuilleadh >>
Seirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt

 

Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh iarratais ó pháirtithe (nó comhpháirtíochtaí) ar suim leo cur isteach ar thacaíocht maoinithe chun tacú le soláthar seirbhísí léiriúcháin chruthaithigh ar bhonn comhroinnte acmhainní don amharclannaíocht ghairmiúil in Éirinn.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) d’fhéilte a bheidh ar siúl idir Iúil agus Nollaig 2020.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó.Léigh a thuilleadh >>
Glao Deiridh do Dhámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go leanfaidh sí ar aghaidh ag tacú le féilte, tacaíocht a chabhróidh leo a gcumas cláreagraithe agus eagraíochtúil a fhorbairt trí bhíthin dámhachtainí aonair taistil agus oiliúna.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an gCultúr

Is cúis bhróid doArts & Disability Ireland agus John F Kennedy Center for the Performing Arts Office of VSA and Accessibility glao ar thairiscintí a fhógairt le haghaidh Cruinniú Mullaigh Eorpach dar teideal From Access to Inclusion 2020 a bheidh ar siúl idir an 11 agus an 14 Bealtaine, i mBaile Átha Cliath, Éire.Léigh a thuilleadh >>
Aonach Úrscéalta 2020 Áras na Scríbhneoirí

Rinne The Irish Times cur síos ar an Aonach Úrscéalta mar 'Dragon's Den na scríbhneoirí’; is tionscnamh de chuid Áras Scríbhneoirí na hÉireann é a bhfuil sé mar aidhm aige scríbhneoirí atá ag teacht chun cinn a chur in aithne do na foilsitheoirí agus na gníomhairí liteartha is fearr, ag tabhairt deis d’úrscéalaithe a streachailt a bhíonn ag scríbhneoirí nua a sheachaint, a smaointe a chur in iúl agus a n-achoimrí agus a gcaibidlí samplacha a chur faoi bhráid na bhfoilsitheoirí agus na ngníomhairí sin.

 Léigh a thuilleadh >>
Reáchtálfaidh Arts & Disability Ireland agus The Kennedy Center From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an Cultúr idir an 11 agus an 14 Bealtaine 2020.

Tiocfaidh roinnt de na ceannairí agus na hurlabhraithe is nuálaí agus is ceannródaí maidir le cúrsaí rochtana agus cuimsithe i réimse na n-ealaíon agus an chultúir le chéile don Chruinniú Mullaigh From Access to Inclusion 2020.Léigh a thuilleadh >>
Bí le CREATE agus a gcomhpháirtithe Gailearaí Ealaíne Crawford (Corcaigh), Counterpoints Arts (Londain), Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí agus Heart of Glass (St Helens) le páirt a ghlacadh i Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach in 20

Tugaimid cuireadh duit chuig lá malartuithe agus foghlama faoi chleachtais ealaíontóirí a fheidhmíonn sna spásanna idir ealaíona pobalghníomhacha, oideolaíocht agus an pholaitíocht chun rudaí a chur i ngnímh, a spreagadh, a anailísiú agus a athrú. Níl aon dabht go gcuirfear spás dúinn uile mar chuid den Lá Líonraithe seo le ceist chomhroinnte agus phráinneach a chur: cén chaoi ar féidir le foirmeacha comhoibríocha cleachtais ealaíon – a théann i ngleic le taithí agus eolas saoránach – gníomhaireacht shibhialta agus fuinneamh suntasach i leith athruithe sóisialta a spreagadh agus a chur i bhfeidhm?Léigh a thuilleadh >>