San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ailtireacht Taispeántais ag teacht aníos
Beidh beirt Laureate, Sebastian Barry agus Sarah Crossan, i láthair ag Féile Liteartha Iarthar Chorcaí
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in OÉ Gaillimh.
Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon
Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019
Seisiúin faisnéise maidir le Maoiniú Ionad Ealaíon 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Comhalta Scríbhneoireachta Chruthaithí in UCD
Beyond Borders (Thar Teorainn)
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta: Oifigeach Forbartha Music Generation, Baile Átha Cliath Theas (Clúdach do Shaoire Mháithreachais)
Tugann Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann Séasúr spreagúil an Fhómhair / an Gheimhridh isteach
Uillinn: Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí 2020 │ Glaoch ar Iarratais
Féadtar iarratas a dhéanamh anois ar Ghradam Scríbhneoireachta Nua Fishamble 2019
Bailiúchán d’Fhoinn Chláirsí Bunting: Coimisiún Digiteach
Beidh beirt Laureate, Sebastian Barry agus Sarah Crossan, i láthair ag Féile Liteartha Iarthar Chorcaí

Agus muid ag baint taitneamh as samhradh na bhféilte, tá imeacht speisialta amháin eile le cur ar an bhféilire sin againn, cuirfear fáilte roimh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, Sebastian Barry agus Laureate na nÓg, Sarah Crossan, ag Féile Liteartha Iarthar Chorcaí áit a mbeidh siad ag comhrá le Alex Clark. Cuir do thicéid in áirithe anois tríd an nasc thíos.

 

Dáta: Dé Luain, an 15 Iúil

Am: 8:30pm

Ticéid: https://www.westcorkmusic.ie/events/2019/sebastian-barry-sarah-crossan/

Is é Sebastian Barry an dara Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus bhronn an Chomhairle Ealaíon an onóir air go luath sa bhliain 2018.

Cuireann an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach litríocht Éireannach chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus spreagann sí an pobal suim a chur i bhficsean Éireannach d’ardchaighdeán. D’fhorbair an Chomhairle Ealaíon an Laureate i gcomhair ficsean Éireannach agus tá tacaíocht á fáil aige ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus ó Ollscoil Nua-Eabhrac.

File agus úrscéalaí is ea Sarah Crossan. Fógraíodh í mar cúigiú Laureate na nÓg i mBealtaine 2018.

Tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Laureate na nÓg. Tionscnamh é a bhfuil tacaíocht aige ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus ó Éigse Éireann agus á bhainistiú ag Leabhar Páistí Éireann. Bhunaigh an Chomhairle Ealaíon an onóir chun cur le rannpháirtíocht daoine óga i litríocht ardchaighdeáin agus chun béim a chur ar a thábhachtaí atá litríocht do pháistí inár saol cultúrtha agus samhlaíoch.