San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Tionól Ginearálta Aosdána
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC
Comhráití na hOíche Cultúir
Téacs Nuachtlitreach
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhráití na hOíche Cultúir

Tá an Chomhairle Ealaíon chun sraith comhráití a chur ar siúl maidir leis an Oíche Chultúir sa Bhliain Nua, i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i nGaillimh.

 

Bíonn an Oíche Chultúir ar siúl i ngach baile beag agus sráidbhaile in Éirinn ó chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tús leis den chéad uair riamh i mBarra an Teampaill in 2006. Tuairiscíodh in 2019 go raibh fáil ag 400,000 duine ar fud na hÉireann ar 4,000 imeacht saor in aisce, agus é ar cheann de na dátaí náisiúnta is aitheanta agus is mó a mbítear ag súil leis i bhféilire chultúir na hÉireann. Beidh an Oíche Chultúir ar siúl den 15ú bliain in 2020 agus beidh sé ar siúl ar an Aoine, an 18 Meán Fómhair.

 

Tar éis cinnidh a rinneadh le déanaí an Oíche Chultúir a bhogadh chuig an gComhairle Ealaíon, tairgeann an tsraith comhráití seo fóram d’earnáil na n-ealaíon agus an chultúir a gcuid rannpháirtíochta san imeacht náisiúnta a phlé agus deis a bheidh don Chomhairle Ealaíon éisteacht le smaointe agus le haon ábhar imní atá ar dhaoine. Reáchtálfar gach imeacht i gcomhar leis an údarás áitiúil ábhartha. Tar éis do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an ócáid a bhunú, tá ról suntasach ag na húdaráis áitiúla i bhforbairt na hOíche Cultúir go náisiúnta ó shin i leith.

 

Beidh na comhráití ar siúl ar na dátaí agus sna háiteanna seo a leanas:

 

Gaillimh - Dé Máirt, 28 Eanáir, 11rn go dtí 1in, Comhairle Chontae na Gaillimhe cláraigh anseo

Corcaigh - Dé Luain 3 Feabhra, 11rn go dtí 1in, Clayton Hotel cláraigh anseo

Baile Átha Cliath - Dé Céadaoin, 5 Feabhra, 3in go dtí 5in, Smock Alley cláraigh anseo

 

Ba cheart do na daoine a bheidh ag freastal clár ar na naisc Eventbrite atá tugtha. Táimid ag súil thú a fheiceáil.

 

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ó sinead.oreilly@artscouncil.ie