San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta don Rannpháirtíocht sna hEalaíona – Clinic Faisnéise an 14 Meitheamh 2016 ag Create
Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe a cheapadh do thréimhse 2016/17
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Aer Lingus chun Clár Faisnéise Cloudlands a thaispeáint
Meabhrúchán:Spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30i.n., Déardaoin, an 9 Meitheamh 2016
Nuacht ón bPobal
Belltable and Fishamble: Gairm Oscailte ar Iarratais do Chlár Meantóireachta do Dhrámadóirí agus Stiúrthóirí
Dámhachtain Sparánachta don Rannpháirtíocht sna hEalaíona – Clinic Faisnéise an 14 Meitheamh 2016 ag Create

Dáta: An 14 Meitheamh

Am: 11am-1pm

Ionad: Foirgneamh Filmbase, an Chuarshráid, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath

 

Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon clinic faisnéise i gcomhar le Create, an ghníomhaireacht forbartha náisiúnta do na healaíona comhoibritheacha Dé Máirt, an 14 Meitheamh 2016. Reáchtálfar an clinic sa Seomra Oiliúna, ar an dara hurlár i bhFoirgneamh Filmbase, an Chuarshráid, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath ó 11am go dtí 1pm.

 

Tá an clinic ar siúl roimh an spriocdháta do Dhámhachtainí Sparánachta don Rannpháirtíocht sna hEalaíona na Comhairle Ealaíon Déardaoin, an 14 Iúil ar 5.30pm. Tá sé de chuspóir ag an Dámhachtain Sparánachta don Rannpháirtíocht sna hEalaíona tacú le healaíontóirí gairmiúla aonair in aon fhoirm ealaíne a bhfuil a gcleachtas dírithe ar chomhoibriú le grúpaí daoine in aon cheann de na comhthéacsanna seo a leanas: sláinte, míchumas, éagsúlacht chultúrtha, daoine breacaosta agus pobail áite nó pobail chomhspéise. Díríonn an gradam ar an luach agus ar an tairbhe a bhaineann ealaíontóirí as tréimhse fhadaithe i mbun cleachtaidh agus tá sé mar aidhm aici am agus acmhainní a thabhairt do na healaíontóirí chun smaoineamh, taighde agus machnamh a dhéanamh agus chun dul i ngleic lena gcleachtas. D’fhéadfá cur isteach ar dhámhachtain suas le €10,000. 

 

Áireofar sa chlinic faisnéis maidir le cuspóir agus tosaíochtaí na dámhachtana, an próiseas iarratais, botúin choitianta agus deis do Cheisteanna agus Freagraí. Áireofar sa chlinic chomh maith cuir i láthair ghairide ó roinnt ealaíontóirí a fuair Dámhachtain Sparánachta don Rannpháirtíocht sna hEalaíona na Comhairle Ealaíon cheana. Tabharfaidh ealaíontóirí na cúiseanna go ndearna siad iarratas, an chaoi ar úsáid siad an sparánacht agus an tionchar a bhí aici ar fhorbairt a gcleachtais. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar shuíomhanna gréasáin na Comhairle Ealaíon agus Create sna seachtainí amach romhainn.

 

Níl aon chostas ar fhreastal ar an gclinic, ach caithfear áit a chur in áirithe. Seol ríomhphost chuig Jenny Walton ag jenny.walton@artscouncil.ie más mian leat freastal air. Cuirfear sólaistí ar fáil. 

 

Seolfaidh Create Eagrán Speisialta de Nuacht Create chomh maith ag an imeacht, agus áireofar ann Bodies and Subjects, páipéar a thug Dave Beech den chéad uair ag Lá Líonraithe Create a reáchtáladh in Áras Nua-Ealaíne na hÉireann i mí na Nollag 2015.

 

 

Email Newsletter Software by Newsweaver