San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí na Nollag de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon
Nuacht na míosa seo
Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas ó chroí le Mary Costello, Thomas Morris agus Tramp Press, Paul Durcan agus Colin Barrett as a gcuid éachtaí nua.
An Chomhairle Ealaíon: ‘Straitéis nua do na healaíona in 2015’
Meabhrúchán: Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2015
Meabhrúchán: An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 22 Eanáir 2015
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Le Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2015 cinntí
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Le Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2015 cinntí

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon cinntí i dtaca le Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2015 a fhógairt. Tugtar cabhair sa Scéim i dtaca le táirgeadh saothar agus irisí liteartha ardchaighdeáin, agus tugtar tacaíocht dá gcur chun cinn agus dá scaipeadh ar lucht mór léite.


Fuair an Chomhairle Ealaíon 29 iarratas incháilithe don Scéim, agus éilíodh €651,329.38 san iomlán. B’ionann an buiséad a bhí ar fáil agus €202,082 . Bronnadh 18 ndámhachtain chun tacú le foilsiú 32 teideal agus leis na costais a bhain le seacht n-iris. Beidh na saothair le foilsiú i nGaeilge agus i mBéarla. Beidh siad le fáil i bhformáidí traidisiúnta agus ar líne araon, agus clúdófar an dúrud seánraí lena n-áirítear litríocht do pháistí, filíocht, léirmheastóireacht ealaíon agus ficsean liteartha. 


Is féidir liosta iomlán na gcinntí a fháil anseo:

Dúirt Ceann Litríochta na Comhairle Ealaíon, Sarah Bannan, agus í ag labhairt faoin Scéim: “Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon tacaíocht a thabhairt do na teidil agus na hirisí seo. In ainneoin na ndúshlán atá os a gcomhair, tá foilsitheoirí dúchasacha tiomanta do shármhaitheas liteartha agus d’ardchaighdeáin léiriúcháin, agus iad ag obair go crua chun teacht ar lucht léite chomh mór agus is féidir. Tá bród ar an gComhairle Ealaíon maoiniú a thabhairt do shaothair atá ar ardchaighdeán liteartha tríd an Scéim seo, agus tugann sí tacaíocht do shármhaitheas ealaíonta i bhfoilsitheoireacht na hÉireann i rith an ama.”

Email Newsletter Software by Newsweaver