San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Tionól Ginearálta Aosdána
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC
Comhráití na hOíche Cultúir
Téacs Nuachtlitreach
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020

Is é Déardaoin 30 Eanáir, 2020 ag 5.30pm an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 17 Nollaig 2019

Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí aonair a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Dírítear leis an dámhachtain ar an luach agus ar an tairbhe a bhaineann ealaíontóir as tréimhse spriocdhírithe i mbun cleachtaidh.

 

Féadfaidh ealaíontóirí a bhíonn ag plé leis na cineálacha ealaíne seo a leanas iarratas a dhéanamh ar an mbabhta den Dámhachtana Sparánachta atá ag teacht aníos:

 • Ailtireacht
 • Sorcas
 • Damhsa
 • Scannán
 • Litríocht (Béarla)
 • Ceol
 • Ceoldrámaíocht
 • Sráidealaíona agus Seónna
 • Amharclannaíocht
 • Na hAmharc-ealaíona

 

Foilseofar treoirlínte maidir le gach dámhachtain sa rannán ar ár suíomh Gréasáin dar teideal ‘maoiniú atá ar fáil’.

 

Tabhair faoi deara

 • Ní féidir iarratas a dhéanamh ach ar Dhámhachtain Sparánachta i gcomhair cineál ealaíne nó ar chleachtas ealaíne amháin i mbliain féilire amháin ar bith.
 • Ní thig leat cur isteach ar shraith 1 den Dámhachtain Sparánachta in 2020 (spriocdháta an 30 Eanáir 2020) má bronnadh Dámhachtain Sparánachta ort sa dara sraith in 2019 (spriocdháta an 13 Meitheamh 2019).
 • Ní thig leat cur isteach ar Dhámhachtain Sparánachta in 2020 má bronnadh Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile ort in 2019.

 

 

 

Anuas air sin, ní féidir leat iarratas a dhéanamh ach ar aon cheann amháin de na Dámhachtainí seo a leanas in 2020:

 • Sparánacht, Babhta 1
 • Sparánacht, Babhta 2
 • Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
 • Sparánacht Markievicz

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.