San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ – Taighde ar Mheon an Phobail
Aosdána
Guth na hóige - déan do dhea-chleachtas a roinnt
Nollaig Casey ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2021 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Nuachtlitir RAISE
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao ar léirithe spéise le haghaidh saineolaithe do phainéal Phríomhchathair Chultúir na hEorpa – spriocdháta an 31 Nollaig 2020
Nuacht ón bPobal
Tá glao ar iarratais fógartha ag Féile Lárshamhraidh Chorcaí le haghaidh deiseanna spreagúla d’ealaíontóirí
Fhéile Scannán Fastnet ‘Dámhachtain Puttnam’
Oifigeach Forbartha le Music Generation (Liatroim)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seothaispeántas + Seoladh poiblí don tionscnamh Across Borders – Across the Board Creative Europe 2017–2019
Guth na hóige - déan do dhea-chleachtas a roinnt

Iarrann an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige agus Hub na nÓg ar eagraíochtaí ealaíon samplaí dea-chleachtais a roinnt maidir le ról a thabhairt do dhaoine óga sa chinnteoireacht, ach páirt a ghlacadh i suirbhé.

 

Ó foilsíodh an Straitéis Náisiúnta maidir le Lánpháirtíocht Leanaí agus Daoine Óga sa Chinnteoireacht (2015–2020), tá níos mó éilimh ar shamplaí de dhea-chleachtas chun guth suntasach a thabhairt do leanaí agus do dhaoine óga sa chinnteoireacht. Choimisiúnaigh an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige agus Hub na nÓg staidéar chun fianaise náisiúnta agus idirnáisiúnta a thabhairt le chéile maidir leis an gcaoi ar féidir ról éifeachtach a thabhairt do leanaí agus do dhaoine óga sa chinnteoireacht.

Forbraíodh suirbhé arb é is aidhm dó tionscnaimh/cleachtas a shainaithint a raibh sé mar thoradh orthu go raibh baint shuntasach ag leanaí agus ag daoine óga leo le beartas, le cleachtas agus le seirbhísí. Forbrófar rogha tionscnamh/cleachtas ina mion-chás-staidéir a thaispeánfar ar shuíomh gréasáin Hub na nÓg. 

 

Iarrfaimid ar eagraíochtaí ealaíon a bhfuil bealaí forbartha acu chun ról suntasach a thabhairt do leanaí agus do dhaoine óga sa chinnteoireacht a scéal a roinnt linn tríd an suirbhé.

 

Tá an suirbhé agus eolas cúlra breise ar fáil anseo: https://www.surveymonkey.co.uk/r/HNNSURVEY

Beifear ag glacadh le freagairtí go dtí Dé hAoine, 18 Nollaig.