San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon
Nuacht na míosa seo
Phelim Donlon ómós
An Straitéis Náisiúnta Óige
Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le Gaillimh ar a sainiú mar Chathair Scannán UNESCO.
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 19 Feabhra 2015
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 19 Feabhra 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici do 2015/16
Clinic Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon

Tá áthas ar Lucht Féachana na nEalaíon a fhógairt go bhfuil clár oiliúna i bhforbairt lucht éisteachta á chomhordú acu do chuideachtaí agus d’aonáin léiriúcháin; iad siúd a chuireann obair ar fáil agus/nó chun cinn.  Beidh an cúrsa ar siúl ó dheireadh mhí Feabhra go dtí mí an Mheithimh 2015. Tá an cúrsa seo tugtha isteach mar gheall ar éileamh ón earnáil agus tá sé á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon.

 

Ag tógáil ar rath an Chláir Forbartha Lucht Féachana maidir le hionaid agus féilte agus arna sheachadadh ag Irish Times Training agus Ollscoil Uladh, bronnfar Teastas i gCleachtas Bainistíochta tar éis an cúrsa a chríochnú. Beidh an cúrsa ina chreat inar féidir le líon beag feidhmeannach sinsearach, thar chúpla mí, Plean Forbartha Lucht Éisteacha a chur ar fáil agus tosú á chur i bhfeidhm. Seachadfar an cúrsa ag áitreabh ITT i mBaile Átha Cliath thar chúig dhianseisiún dhá lá agus measúnuithe. Tá na dátaí seachadta anseo.  Beidh idir theoiric bhainistíochta agus teagasc praiticiúil ar an gcúrsa, agus dearadh é le bheith ailínithe le hobair an duine aonair i rith na tréimhse seachadta. Iarrfar ar eagraíochtaí rannpháirteacha ranníocaíocht 400 euro a íoc in aghaidh an rannpháirtí.

 

Tá an cúrsa oscailte d’eagraíochtaí a fhaigheann Maoiniú Bliantúil ón gComhairle Ealaíon chun saothar a léiriú agus/nó a chur chun cinn (seachas ionaid agus féilte); lorgaítear léirithe suime anseo.  Tabhair roinnt sonraí fút féin agus tiocfaimid ar ais chugat ar an 12 Eanáir le tuilleadh sonraí. Bronnfar áiteanna ar an gcúrsa bunaithe ar scaipeadh maith réigiúnach agus foirm ealaíne a bhaint amach.

 

“Deis a bhí sa Chlár Forbartha Lucht Féachana chun foghlaim phearsanta agus institiúideach a dhéanamh do The Ark, agus bhí sé an-luachmhar chuige sin. Thug an cúrsa creatlach dúinn ina rabhamar in ann féachaint go straitéiseach ar an gcaoi a rabhamar ag dul i ngleic le lucht féachana agus cinntí a dhéanamh faoinár margaíocht.” Al Russell, The Ark

“Chuir mé na straitéisí i bhfeidhm – mar shampla ó rang Alan Christies d’athraigh mé praghsáil imeachtaí clasaiceacha ag Eaglais Naomh Canice chun sraitheanna praghsála a thabhairt isteach a lig dúinn praghsanna ticéad agus teacht isteach a ardú go suntasach.” Tracy Ryan, Ceoldrámaíocht Loch Garman

“D’fhoghlaim mé scileanna praiticiúla agus mothaím níos muiníní i mo chumas cinnteoireachta, de bhrí go bhfuil teoiric agus taighde maith againn taobh thiar de mo phleananna straitéiseacha. Aoife Lucey, Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver