San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Foireann na Scoileanna Ildánacha á Fógairt ag an gComhairle Ealaíon
Age & Opportunity – Féile na Bealtaine, 2018
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2017: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 25 Eanáir 2018, 5.30 p.m
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / Réamhphleanáil 2019
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2018
Nuacht ón bPobal
Gairm Oscailte ar Shraith Máistir-Ranganna 1 de chuid Belltable: Connect a bhfuil an Chomhairle Ealaíon ag tacú léi faoin Scéim um Fhorbairt Ealaíontóirí Amharclannaíochta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir

Bíonn mí na Samhna gnóthach i gcónaí sa Chomhairle Ealaíon agus is ionann an scéal sin i mbliana. Fuaireamar ár ndeontas ón rialtas sna Meastacháin ar Lá na Cáinaisnéise, agus táimid dírithe anois ar ár gcuid infheistíochta a phleanáil do 2018 ar an mbealach is cuimsithí agus is féidir maidir leis na healaíona go léir in Éirinn.

 

Gheallamar inár bplean trí bliana 2016-2019 go ndéanfaimis athbhreithniú ar ár scéimeanna, tionscnaimh agus cláir maoiniúcháin ionas go bhféadfaimis na tosaíochtaí sa straitéis, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh,a leabú ina n-iomláine. Ba é aidhm an athbhreithnithe cabhrú linn a bheith níos éifeachtaí maidir leis an tslí a gcuirimid infheistíocht san ealaín agus i gcleachtas ealaíon; na tacaíochtaí atá ar fáil d'ealaíontóirí agus d'eagraíochtaí ealaíon a dhéanamh níos éifeachtaí; agus ár bpróisis iarratais, mheasúnaithe agus chinnteoireachta a shimpliú agus a shoiléiriú.

 

Tá ár gclár maoiniúcháin, Maoiniú Straitéiseach, Maoiniú Comhpháirtíochta, agus Maoiniú Ionad, mar an chéad chéim i gcur i bhfeidhm ár sraithe nua clár maoiniúcháin atá ceaptha chun cuidiú linn ár ngealltanais straitéiseacha a chur i gcrích chomh héifeachtach agus is féidir.

 

Mar sin de, is fíorthábhachtach go ndéanfaimid measúnú cúramach ar gach 254 iarratas. Caithfidh na measúnuithe a bheith réidh faoi choinne chruinniú iomlánach na Comhairle go luath i mí na Nollag, agus tá sé ar intinn againn na cinntí a chur in iúl d'eagraíochtaí ealaíon roimh shos na Nollag.

 

In am trátha – go luath sa bhliain úr is dócha – cuirfimid ár bplean infheistíochta do 2018 i gcló. Is ann a thabharfar achoimre iomlán ar an gcaoi a ndéanfaimid na healaíona in Éirinn a mhaoiniú agus a fhorbairt.

 

Le dea-mhéin,

 

 

Orlaith McBride
An Stiúrthóir