San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Iúil
Nuacht na míosa seo
Cód um Chreat Rialachais
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Sparánacht Jack Harte 2019
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta á Lorg
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg
Dánlann Ealaíne Crawford: Iúil
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois

Is é Music Moves Europe an creat uileghabhálach le haghaidh thionscnaimh agus ghníomhaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh trína dtugtar tacaíocht d’earnáil an cheoil san Eoraip.  Mar thoradh ar phlé le príomhpháirtithe leasmhara sa cheol chun na dúshláin is mó atá roimh an earnáil a shainaithint, déanfaidh An Eoraip Chruthaitheach Gníomhaíocht Ullmhúcháin a chur chun feidhme chun tionscnaimh éagsúla, ar ceapadh go speisialta iad le haghaidh sainriachtanais an éiceachórais ceoil, a fhorbairt agus a thástáil.

 

Tá na glaonna ar thograí a leanas ar oscailt anois:

  • Scéim Oiliúna do Cheoltóirí Óga Gairmiúla – Spriocdháta 27 Lúnasa 2018
  • Dáileachán ar líne agus dáileachán as líne – Spriocdháta 10 Meán Fómhair 2018

 

Déan teagmháil le cedculture@artscouncil.ie chun bileog achoimre a fháil maidir leis na glaonna

 

Féach anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoi Music Moves Europe.