San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2
Achoimre
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019

Gach seans go gcruthófar deiseanna nua comhoibrithe, foghlama, malartaithe faisnéise, smaointe nua agus i bhfad níos mó nuair a théann tú i dteagmháil le líonra cultúrtha Eorpach. D’fhéadfaí comhpháirtíochtaí agus tionscadail a bhunú le heagraíochtaí, a bhfuil na suimeanna céanna acu, ó gach cearn den Eoraip mar thoradh ar an líonra agus chuirfeadh na comhpháirtíochtaí sin ar do chumas cur isteach ar chláir mhaoinithe AE lena n-áirítear An Eoraip Chruthaitheach. Tá raon leathan líonraí cultúrtha Eorpacha ann thar neart gníomhaíochtaí agus cleachtas éagsúla, idir chomhaontais neamhfhoirmiúla de ghairmithe cultúrtha agus comhlachtaí ag a bhfuil ballraíocht fhoirmiúil acu.

 

Agus muid ag druidim i dtreo na bliana a mbeidh Gaillimh mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa in 2020, cuirfear roinnt de na líonraí seo i láthair agus fiosrófar na bealaí ina n-oibríonn siad agus conas is féidir leo cur leis an obair a dhéanann eagraíochtaí cultúir agus daoine aonair. Fiosrófar soghluaisteacht chultúir agus na buntáistí agus na dúshláin a bhíonn ann nuair a ghlactar le deiseanna soghluaisteachta agus le comhpháirtíochtaí le páirtithe i dtíortha eile.

 

Más maith leat léargas níos fearr a fháil ar cad is líonrú agus comhpháirtíocht Eorpach ann agus na féidearthachtaí a bhaineann leo, cláraigh anseo agus cloisfidh tú ó raon cainteoirí agus foghlaimeoidh tú óna dtaithí. Bí linn i ndiaidh na hócáide chomh maith ag ár bhfáiltiú líonraithe áit a bhfaighidh tú deis labhairt le daoine eile agus deoch a bheith agat.

 

Dáta:  2.30pm – 6.30pm | Déardaoin an 27 Meitheamh 2019

Láthair:  An Pálás, 15 Bóthar na gCeannaithe Íochtarach, Gaillimh

 

Féach anseo le clárú agus chun tuilleadh sonraí a fháil.