San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí an Mheithimh
Nuacht na míosa seo
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Soláthar Comhairleoirí Ealaíon
Clinic Faisnéise go luath le haghaidh Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Grafton Architects
Tremble Tremble Taispeántas le Jesse Jones
Dínit agus Ómós ag an Obair
Deontais agus Dámhachtainí
Babhta nua ilDÁNA fógartha
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2, 2018, lena n-áirítear Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) agus Sraith 2 (Coimeádaithe).
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta 2018
Réamhfhógra maidir le tionscnamh nua scannán, Authored Works, agus Reel Art 2018
Nuacht ón bPobal
Carriage Return: Saothar Nua le Julie Merriman
Ánracht Filíochta Idirnáisiúnta John Montague
Ánracht Filíochta Idirnáisiúnta John Montague

Tá áthas ar Ionad Litríochta an Deiscirt tionscnamh a fhógairt atá dírithe ar dhul chun tairbhe filí: Ánracht Filíochta Idirnáisiúnta John Montague. Táthar in ann an ánracht a bhronnadh a bhuí d’urraíocht an-fhlaithiúil ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. Tugann an ánracht aitheantas don áit speisialta atá ag an bhfilíocht i stair chultúrtha agus i gcleachtas comhaimseartha Chathair Chorcaí. Óstálann Ionad Litríochta an Deiscirt an fhéile filíochta bhliantúil is mó in Éirinn.

Tairbhí na hánrachta don scríbhneoir rathúil

Bhainfeadh an ánra tairbhe as an gclú a bhainfeadh le dámhachtain idirnáisiúnta an-iomaíoch a fháil agus ní hamháin go dtabharfaidh sé deis don iarrthóir am a chaitheamh ag díriú ar a chuid oibre féin ach gheobhaidh sé taithí freisin i meantóireacht litearthachta agus ag teagasc na scríbhneoireachta i gcomhthéacs acadúil. Beidh deis ag an iarrthóir rathúil inspioráid a fháil ó bheith ina chónaí i gceann de na cathracha is sine san Eoraip, áit ina bhfuil bonneagar cultúrtha dea-fhorbartha agus pobal litearthachta faoi bhláth. Gheobhadh an ánra rathúil stipinn mhíosúil €2000, sin €6,000 ar an iomlán agus lóistín féinfhreastail. Chumhdófaí freisin na costais taistil go Corcaigh agus ar ais as.

Dualgais na hánrachta

Iarrann an ánracht ar an bhfile cónaí i gCorcaigh ar feadh dhá seachtaine déag agus am a chaitheamh ag obair ar a chuid scríbhneoireachta féin. Thiocfadh an ánra filíochta ag deireadh mhí Eanáir agus d’fhágfadh sé Corcaigh ag deireadh Aibreáin. Thabharfadh an ánra léamh poiblí agus máistir-rang filíochta ar feadh ceithre mhaidin ag Féile Filíochta Idirnáisiúnta Chorcaí.  I rith an dá sheachtaine déag thabharfaidís ceardlann 5-réalt le rannóg scríbhneoireachta cruthaithí Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. Chuimseofaí lena ndualgais mheantóireachta dhá uair an chloig an duine a chur i leataobh, in aghaidh na seachtaine, do bheirt fhilí as Corcaigh thar ocht seachtaine (32 uair an chloig ar an iomlán). Cuirfear fáilte rompu go saol liteartha agus sóisialta na cathrach áit a mbeidh deis acu líonrú le scríbhneoirí cónaithe bunaithe. Chuirfidís léamh poiblí deiridh i láthair ag Leabharlann Boole i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.

Critéir Roghnúcháin

Is file lasmuigh d’Éirinn a mbeadh seasamh idirnáisiúnta aige a bheadh san fhaighteoir.

Cuirtear fáilte roimh iarratais ánrachta ó fhilí atá ag obair i mBéarla ó lasmuigh d’Éirinn.

Ní mór don Ánra Filíochta dhá bhailiúchán lánfhada filíochta ar a laghad a bheith foilsithe aige. Is file a bhfuil ardmheas air a bheidh san iarrthóir rathúil agus beidh taithí aige ag cóitseáil nó ag múineadh scríbhneoirí eile más féidir trí cheardlanna agus/nó meantóireacht, laistigh nó lasmuigh de shocrú acadúil foirmiúil.

Treoirlínte chun Iarratais a sheoladh isteach

Ní mór d’iarrthóirí soláthar a dhéanamh trí Aighneachtaí cáipéis amháin Word ina mbeidh CV Liteartha, litir ina mínítear cén fáth a bhfuil siad ag iarraidh oibriú i gCorcaigh, agus imlíne de chúrsa ina mbeidh ceithre mháistir-rang filíochta ar maidin dírithe ar fhilí ar éirigh leo foilsiú i dtréimhseacháin cheana féin. Beidh an máistir-rang ar siúl ceithre mhaidin as a chéile i rith Fhéile Filíochta Idirnáisiúnta Chorcaí agus beidh an grúpa céanna ann gach lá. Beidh féile 2019 ar siúl ón 27 go dtí an 30 Márta. B’fhéidir go gcaithfeadh filí a chuirfear ar an ngearrliosta cóipeanna a sholáthar dá gcuid leabhair agus a bheith in ann dul faoi agallamh ar Skype.

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas an 31 Iúil 2018

Nasc Submittable anseo:

https://southword.submittable.com/submit/115067/the-john-montague-international-poetry-fellowship