Visit Culturefox
The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Breac síos an dáta: Comhdháil lae na Comhairle Ealaíon maidir le Comhlíonadh agus Rialachas Dé Luain an 29 Meitheamh
An Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland fhógairt Ceangal na nEalaíon scéim
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Deis – 5.30pm, Déardaoin an 4 Meitheamh 2015
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016
Meabhrúchán: Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 17 Aibreán.
editor@artscouncil.ie
Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Breac síos an dáta: Comhdháil lae na Comhairle Ealaíon maidir le Comhlíonadh agus Rialachas Dé Luain an 29 Meitheamh

Is é is aidhm don Chomhdháil seo faisnéis thábhachtach a thabhairt d’eagraíochtaí ealaíne a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon agus áireofar an méid seo a leanas leis na hábhair a phléifear: Acht na gCarthanas agus an tÚdarás Rialála Carthanas; an leagan nua d’Acht na gCuideachtaí agus a chur chun feidhme; ceanglais nua um thuairisciú airgeadais mar aon le breithniúcháin agus moltaí dea-chleachtais; agus forbhreathnú praiticiúil ar an gCód Rialachais agus ar an dóigh is fearr lena chur chun feidhme. Eiseofar tuilleadh sonraí níos gaire don dáta, is é sin, an Luan an 29 Meitheamh.

An Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland fhógairt Ceangal na nEalaíon scéim
Déanann Arts & Disability Ireland agus an Chomhairle Ealaíon Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais (ADC) a fhógairt, ar scéim é atá ar fáil d’ealaíontóirí faoi mhíchumas a phléann le foirm ealaíne ar bith.


Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Deis – 5.30pm, Déardaoin an 4 Meitheamh 2015

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Deis na Comhairle Ealaíon Déardaoin an 4 Meitheamh 2015 ag 5.30pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt an 5 Bealtaine 2015 ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas i gcomhair camchuairteanna a thosóidh idir Eanáir agus Meitheamh 2016 ná Déardaoin an 7 Bealtaine 2015. Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais agus ar threoirlínte ar líne ón 7 Aibreán 2015Léigh a thuilleadh >>
Meabhrúchán: Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015 ná Déardaoin an 9 Aibreán 2015 ag 5:30pmLéigh a thuilleadh >>

Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht

Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon i gcomhair Aibreán: LÁ MARGAÍOCHTA DIGITÍ DO BHAINISTEOIRÍ MARGAÍOCHTA EALAÍON: Beidh Susan Hallam linn an 7 Bealtaine chun an cheardlann seo a bhíonn luachmhar i gcónaí a sholáthar.  Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Cónaitheacht Ceoil na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta. FOCAIL ; Scéim Meantóireachta Ireland ag tairiscint cúig deiseanna mheantóireacht scríbhneoirí atá ag iarraidh dul i dteagmháil le meantóir thar tréimhse sé mhí ó Bealtaine 2015 Cill Mhantáin.


Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

An mhí seo, tugann an Oifig Cultúir fógra faoi na húdair Éireannacha atá ar an ngearrliosta le haghaidh Dhuais an AE don Litríocht agus tarraingímid aird ar thionscadal comhoibrithe cultúir atá á mhaoiniú ag an AE agus atá ar siúl i dTamhlacht faoi láthair. Áirítear sa nuacht freisin na deiseanna atá ann le páirt a ghlacadh i socrúcháin idirnáisiúnta amharclannaíochta agus sa Champa Smaointe de chuid Fhondúireacht Chultúrtha na hEorpa.

Mar is gnáth cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an AE le haghaidh cultúir. Téigh i dteagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ieLéigh a thuilleadh >>

Email Software by Newsweaver