San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Anne Enright fógartha mar an chéad Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach 2015 - 2018
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2015
An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 19 Márta 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015
Priocdhátaí i gcomhair Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2016

Tá sé i gceist leis an Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma de chuid na Comhairle Ealaíon go dtabharfaí tacaíocht chun ceoldrámaí a ullmhú agus a léiriú in 2016, ag teacht le beartas foilsithe na Comhairle Ealaíon faoin gceoldrámaíocht.

Féadfaidh iarratasóirí tacaíocht a lorg chun ceoldráma a léiriú ar scálaí éagsúla, amhail:

  • Ceoldráma príomhscála lena chur i láthair do lucht féachana in ionaid níos mó
  • Ceoldráma mionscála nó meánscála, lena chur i láthair do lucht féachana in ionaid bheaga nó in ionaid mheánacha

 

Dírítear an dámhachtain ar chur chuige comhoibritheach a spreagadh maidir le léiriúchán ceoldráma bunaithe ar chomhpháirtíochtaí idir ealaíontóirí, léiritheoirí agus láithreoirí. Tagraítear leis an téarma ‘léiritheoirí’ anseo d’ealaíontóirí, do dhaoine aonair nó d’eagraíochtaí a bhfuil taithí shuntasach acu maidir le ceoldrámaí a léiriú agus tagraítear leis an téarma ‘láithreoirí’ d’ionaid, d’fhéilte nó do rudaí eile. Breithneofar tograí ina lorgaítear maoiniú chun ceoldráma a chur i láthair i suíomhanna ón láthair nach gnáthshuíomhanna iad, ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na critéir leo. Is é cuspóir na dámhachtana cineálacha nua cuir chuige a spreagadh maidir le saothair cheoldrámaíochta a chur i láthair do lucht féachana.


Is é an spriocdháta d’iarratais don Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma ná Déardaoin, an 19 Márta 2015. Tá sé i gceist leis an bhfráma ama go nglacfar cinntí ar dháta a bheidh fada go leor roimh am na léiriúchán atá beartaithe, ionas go n-éascófar pleanáil agus tógáil comhpháirtíochta i measc daoine a d’fhéadfadh cur isteach ar an dámhachtain agus a d’fhéadfadh maoiniú a fháil.


Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Tá an dámhachtain oscailte d’eagraíochtaí, do ghrúpaí agus do dhaoine aonair a oibríonn i gcomhpháirtíochtaí comhoibritheacha. Beidh iarratasóirí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon trí na cláir deontais maidir le hEagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta/Maoiniú Bliantúil agus Clársceidealú Bliantúil incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar an gcoinníoll gur léir go bhfuil an ghníomhaíocht a bhfuil maoiniú á lorg di anuas ar ghníomhaíocht ar bith a fhaigheann tacaíocht ó aon chiste eile arna sholáthar ag an gComhairle Ealaíon, agus go gcomhlánaítear go sonrach léi aon ghníomhaíocht den sórt sin.

 

Email Software by Newsweaver