San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Luach Saothair don Ealaíontóir
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Clár RAISE - FORBAIRT ACMHAINNE INFHEISTÍOCHTA PRÍOBHÁIDÍ - Fógraítear Céim 2.
Clinicí faisnéise ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon don bhliain 2020
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5:30 p.m, Déardaoin, 30 Aibreán 2020
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2020
An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona, 2021
An chéad spriocdháta eile do Reel Art – 17:30 Déardaoin,14 Bealtaine 2020
Nuacht ón bPobal
Tá WESTIVAL ag lorg STIÚRTHÓIR FÉILE. Buaiteoir Dhámhachtana Féilte na hÉireann 2019 don ‘Fhéile Bheag is Fearr’.
PAINÉAL TEAGASCÓIRÍ CEOIL
Riarthóir Music Generation
Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír
An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta

Is é an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta, an 9 Aibreán 2020 ag 5.30 pm. Tosóidh an tréimhse ama inar féidir iarratas a dhéanamh ar líne ar an 10 Márta.

Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta deis a thabhairt d’ealaíontóirí gairmiúla amharclannaíochta clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid ealaíon agus le húdaráis áitiúla. I ngach cás, déanfaidh an t-ealaíontóir amharclannaíochta gach a mbeidh i gceist leis an gclár oibre go sonrach a dhearadh i gcomhar le hionad ealaíon agus le húdarás áitiúil.

Ní mór go mbeadh tacaíocht thiomanta i scríbhinn le tograí maoinithe faoin scéim seo ó údarás áitiúil amháin agus ó ionad ealaíon amháin ar a laghad.

Is éard is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta:

  • Deiseanna a chur ar fáil d’ealaíontóirí amharclannaíochta ar fud na tíre chun páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtais féin
  • Deiseanna a chur ar fáil d’ionaid ealaíon agus d’údaráis áitiúla chun cleachtas amharclannaíochta a fhorbairt ina gceantar
  • Forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha amharclannaíochta a spreagadh
  • Cur chuige comhordaithe a spreagadh idir na príomhsholáthraithe ealaíon ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach.

 

Is féidir treoirlínte na dámhachtana a fháil sa chuid maidir le maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí a bheith cláraithe le suíomh na seirbhísí ar líne sula ndéanfar iarratas. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.