Visit Culturefox
An Comhairle Ealaíon shuíomh Gréasáin
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí na Nollag de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon
Nuacht na míosa seo
Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas ó chroí le Mary Costello, Thomas Morris agus Tramp Press, Paul Durcan agus Colin Barrett as a gcuid éachtaí nua.
An Chomhairle Ealaíon: ‘Straitéis nua do na healaíona in 2015’
Meabhrúchán: Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2015
Meabhrúchán: An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 22 Eanáir 2015
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Le Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2015 cinntí
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Comhairle Ealaíon RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Déardaoin 18 Nollaig .

editor@artscouncil.ie
Liostái
Nascanna Úsáideacha
Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí
Nuacht na míosa seo
Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas ó chroí le Mary Costello, Thomas Morris agus Tramp Press, Paul Durcan agus Colin Barrett as a gcuid éachtaí nua.
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon gur bhuaigh Mary Costello an Gradam le haghaidh Úrscéal na Bliana de chuid Eason ag Gradaim Leabhar na hÉireann 2014 de chuid Bhord Gáis Energy as a céad úrscéal, Academy Street.


Léigh a thuilleadh >>
An Chomhairle Ealaíon: ‘Straitéis nua do na healaíona in 2015’
Ag a cruinniú iomlánach i mí na Samhna, d’aontaigh an Chomhairle Ealaíon próiseas chun a straitéis nua do na healaíona in 2015 a fhorbairt. Tharla sé seo tar éis Inspiring Prospects, athbhreithniú straitéiseach na Comhairle Ealaíon, a fhoilsiú agus a cuireadh faoi bhráid an chruinnithe iomlánaigh i mí an Mheithimh. 


Léigh a thuilleadh >>
Meabhrúchán: Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh

Ba mhaith linn a chur i gcuimhne duit faoi shárimeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach a bheidh ar siúl Dé Domhnaigh an 7 Nollaig in Institiúid Scannán na hÉireann i mBarra an Teampaill ina ndéanfaimid ceiliúradh ar scoth na scríbhneoireachta ficsin Éireannaigh. Níl ach fíorbheag spásanna ar fáil agus, mar sin, cuir áit in áirithe láithreach más mian leat a bheith i láthair!Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2015

Beifear in ann iarratas a dhéanamh ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2015 ón 20 Samhain 2014 ar aghaidh. Glactar le hiarratais ar bhonn leanúnach.Léigh a thuilleadh >>
Meabhrúchán: An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 22 Eanáir 2015

Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí aonair a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Dírítear leis an dámhachtain ar an luach agus an tairbhe a bhaineann ealaíontóir as tréimhse spriocdhírithe i mbun cleachtaidh. Léigh a thuilleadh >>
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Is é an 4 Nollaig an spriocdháta don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna ó Iúil go Nollaig 2015. Tá an spriocdháta don snáithe Réamhphleanála don scéim seo mar a chéile leis an spriocdháta le haghaidh turas ó Eanáir go Nollaig 2016.


Léigh a thuilleadh >>
Le Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2015 cinntí

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon cinntí i dtaca le Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2015 a fhógairt. Tugtar cabhair sa Scéim i dtaca le táirgeadh saothar agus irisí liteartha ardchaighdeáin, agus tugtar tacaíocht dá gcur chun cinn agus dá scaipeadh ar lucht mór léite.Léigh a thuilleadh >>

Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Díriú ar Lá an Lucht Féachana, an 9 Nollaig i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.


Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal

Baboró Féile Ealaíon Idirnáisiúnta do Leanaí glaoch ar do Stiúrthóir Feidhmiúcháin na hEalaíneLéigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Tugann an Oifig Cultúir fógra an mhí seo faoi chlinic i mBaile Átha Cliath d’fhoilsitheoirí i dtaca le gairm tograí le haghaidh an tsnáithe Aistriúcháin Liteartha de chuid na hEorpa Cruthaithí, agus le síneadh an spriocdháta do lipéad na bhFéilte Eorpacha. Léigh a thuilleadh >>

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver