San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Mark O’Halloran ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
DHÁ MHÓRDHUAIS SA CHEOLDRÁMAÍOCHT BRONNTA AR CHOMPÁNTAIS ÉIREANNACHA
Clinic faisnéise – An tslí le hiarratas ar mhaoiniú straitéiseach a dhéanamh
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge in DCU 2017 - 2018
Comhaltacht Scríbhneora UCD Eanáir – Meitheamh 2018
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Tiomsaithe Airgid & Urraíochta Compántas Amharclannaíochta Barnstorm
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir

An mhí seo, fógraímid an creat nua maoinithe – na catagóirí éagsúla agus an chaoi a mbeimid ag tacú agus ag forbairt na n-ealaíon sna blianta amach romhainn. Tá an creat nua bunaithe ar ár straitéis nua 10 mbliana Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh atá beartaithe chun na foinsí tacaíochta atá ar fáil d'ealaíontóirí agus d'eagraíochtaí ealaíon a athchóiriú chun éifeachta, agus ár bpróisis iarratais, measúnaithe agus cinnteoireachta a shimpliú agus a shoiléiriú.

 

Is rímhaith a thuigimid le roinnt blianta anuas nach bhfuil na deiseanna ag go leor ealaíontóirí atá i mbun saothair den scoth, a bhí nuálach, uaillmhianach agus bríomhar chun a gcleachtas a fhorbairt agus chun a gcuid smaointe a thabhairt níos faide. Ag an am céanna, tuigimid nach bhfuil go leor eagraíochtaí seanbhunaithe in ann pleanáil thar thréimhse ama níos faide ná bliain amháin, rud a laghdaigh a gcumas caidrimh a fhorbairt de réir a chéile, féachaint le comhpháirtíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta a chruthú, agus pleanáil go straitéiseach don todhchaí.

 

D'fhonn dul i ngleic leo sin agus le saincheisteanna gaolmhara, rinne an Chomhairle athbhreithniú ar a cláir maoinithe, chun cuidiú linn smaoineamh ar an gcaoi a dhéanaimid infheistíocht san ealaín agus i gcleachtas ealaíon, agus cén chaoi b'fhéidir a bheimis in ann é sin a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtaí.

  • Beidh cúig chatagóir maoinithe sa Chreat nua maoinithe.
  • Tacaíocht d’Ealaíontóirí, chun cuidiú le healaíontóirí a gcuid smaointe agus cleachtas a fhorbairt.
  • Tionscadail agus Cláir, lena gcuirtear tacaíocht maoinithe ar fáil do dhaoine aonair chun smaointe nó gníomhaíochtaí a fhorbairt.
  • Maoiniú Straitéiseach, chun eagraíochtaí ealaíne a bhfuil tograí uaillmhianacha nó samhlaíocha acu a mhaoiniú nó chun cuidiú le healaíontóirí obair nua a fhorbairt, nó eispéiris ealaíne den scoth a chur ar fáil don phobal.
  • Comhpháirtíocht, chun maoiniú a chur ar fáil chun tacú le húdaráis áitiúla eispéiris ealaíon a chur ar fáil ar fud na hÉireann.
  • Forbairt, chun tacú le raon gníomhaíochtaí forbartha a bhaineann lenár dtosaíochtaí straitéiseacha.

Féadann tú an cháipéis iomlán a léamh ar an suíomh Gréasáin anseo.

Bhí seisiúin eolais againn i gCorcaigh, i mBaile Átha Cliath agus i Sligeach, chun mionsonraí an chreata a mhíniú d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíne. Is féidir leat féachaint ar an taifeadadh ar ár leathanach Facebook anseo. Reáchtálfaimid ceardlann an 28 Iúil d’eagraíochtaí a dhéanann iarratas ar mhaoiniú faoinár gcatagóir nua: Maoiniú Straitéiseach, agus tá sé i gceist againn taifeadadh a dhéanamh ar an gceann sin freisin. Is féidir leat tuilleadh a léamh fúthu sa nuachtlitir.

 

I Mí na Samhna, foilseoimid ár bplean infheistíochta le haghaidh 2018. Beidh an plean bunaithe ar na tosaíochtaí straitéiseacha foriomlána, agus léireofar na suimeanna i ngach catagóir maoinithe.

 

Le dea-mhéin,

 

 

Orlaith McBride
An Stiúrthóir