San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ailtireacht Taispeántais ag teacht aníos
Beidh beirt Laureate, Sebastian Barry agus Sarah Crossan, i láthair ag Féile Liteartha Iarthar Chorcaí
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in OÉ Gaillimh.
Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon
Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019
Seisiúin faisnéise maidir le Maoiniú Ionad Ealaíon 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Comhalta Scríbhneoireachta Chruthaithí in UCD
Beyond Borders (Thar Teorainn)
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta: Oifigeach Forbartha Music Generation, Baile Átha Cliath Theas (Clúdach do Shaoire Mháithreachais)
Tugann Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann Séasúr spreagúil an Fhómhair / an Gheimhridh isteach
Uillinn: Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí 2020 │ Glaoch ar Iarratais
Féadtar iarratas a dhéanamh anois ar Ghradam Scríbhneoireachta Nua Fishamble 2019
Bailiúchán d’Fhoinn Chláirsí Bunting: Coimisiún Digiteach
Comhalta Scríbhneoireachta Chruthaithí in UCD

Teideal an Phoist: Comhalta Scríbhneoireachta Chruthaithí
Scoil/Coláiste: Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta, Coláiste na nEalaíon agus na nDaonnachtaí, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Spriocdháta: Dé Céadaoin, an 31 Iúil 2019

 

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí Éireannacha de cháil bhunaithe ar Chomhaltacht Scríbhneoireachta Cruthaithí arna cómhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta. Is é is aidhm le ról na Comhaltachta Scríbhneoireachta Cruthaithí deis ar leith a thabhairt do scríbhneoir a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do phobal na hollscoile ag an am céanna oibriú le scríbhneoir atá ag cleachtadh. Beidh an Chomhaltacht ar fáil don tréimhse Eanáir-Lúnasa 2020 agus gheobhaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi táille €18,300.

 

Iarrtar ar iarrthóirí litir chumhdaigh ina leagtar amach a spéis, mar aon le CV iomlán ina mbeidh sonraí faoina dtaithí teagaisc ina luafar ainmneacha agus sonraí teagmhála beirt mholtóirí, a chur isteach chuig: An tUasal Deirdre Daly, Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Belfield, Baile Átha Cliath 4. Déan teagmháil leis an Uasal Deirdre Daly chun tuairisc ar an bpost a fháil; féadfar ceisteanna neamhfhoirmiúla a sheoladh chuig an Dr Paul Perry: Paul.Perry@ucd.ie

Tabharfar cuireadh chun agallaimh d’iarratasóirí ar cuireadh ar ghearrliosta iad bunaithe ar na critéir seo a leanas: 

 

-          Cuntas teiste ealaíonta

-          Taithí ag múineadh na scríbhneoireachta cruthaithí

-          Caighdeán an tionscnaimh/an chur chuige atá beartaithe don chónaitheacht

 

Is féidir iarratais a sheoladh sa phost chuig an seoladh thuas nó ar ríomhphost chuig: graduateedf@ucd.ie

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas tráth nach déanaí ná 17.00 Dé Céadaoin, an 31 Iúil 2019.