San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Iúil
Nuacht na míosa seo
Cód um Chreat Rialachais
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Sparánacht Jack Harte 2019
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta á Lorg
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg
Dánlann Ealaíne Crawford: Iúil
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.

Tá an ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe cómhaoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus cuirtear ar fáil é i gcomhar le Féile Scannán Chorcaí. Is é is aidhm dó deis ar leith a thabhairt do scríbhneoir scáileáin a bhfuil gradam bainte amach aige/aici a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do mhic léinn ag an am céanna oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá ag cleachtadh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir.

Is scríbhneoir-stiúrthóir iomráiteach í Pat Murphy ar léi an saothar seo a leanas Maeve, Anne Devlin, Nora agus Tana Bana. I rith a tréimhse cónaitheachta oibreoidh sí le mic léinn ag UCC trí raon imeachtaí ar an gcampas. Beidh sí páirteach chomh maith in imeacht poiblí ag Féile Scannán Chorcaí i mí na Samhna 2018 agus ag UCC in 2019.

Ag labhairt di faoin gceapachán, dúirt Fionnuala Sweeney, Ceann Scannán ag an gComhairle Ealaíon: ‘Is mian leis an gComhairle Ealaíon tréaslú le Pat Murphy as a ceapachán mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC. Is duine í Pat a bhfuil an-bhaint aici le cúrsaí scannán in Éirinn, agus mar scríbhneoir agus stiúrthóir a bhfuil bua thar cuimse aici tugann sí neart taithí léi chuig an ról. Mar a tharla i gcás aisteoirí roimhe seo a raibh an post acu, táimid dóchasach go dtabharfaidh an tréimhse cónaitheachta deis do Pat a cleachtas clúiteach a fhorbairt tuilleadh i dtimpeallacht chruthaitheach UCC.’

 

Is í Pat Murphy an cúigiú ealaíontóir scannáin a ceapadh sa ról agus leanann sí Carmel Winters, Gerry Stembridge, Hugh Travers agus Mark O’Halloran, a bhí ina n-ealaíontóirí scannán cónaithe ag UCC ó 2014, agus rath mór orthu go léir.